Tretie školenie pre profesionálov

V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnilo tretie školenie pre profesionálov zamerané na praktické používanie BIM softvéru Revit od spoločnosti Autocad. Školenia sa zúčastnilo 7 profesionálov.


Druhé školenie pre verejnú správu

Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnilo druhé školenie určené pre verejnú správu, vlastníkov, nájomníkov a správcov budov. Školenie bolo zamerané na:

 • BIM pre verejnú správu
 • Stratégiu stakeholderov pri implementácii BIM
 • Stav implementácie BIM na Slovensku
 • Možnosti spolupráce pri implementácii

Prvé a druhé školenie pre profesionálov

1. a 2. apríla 2019 prebehli prvé a druhé školenie určene pre stavebných profesionálov. Prvého školenia sa zúčastnilo 15 a druhého 13 profesionálov. Školenia boli zamerané na:

 • Úvod do BIM
 • BIM v integrovanom projektovaní
 • BIM pri realizácii stavieb
 • Energetickú efektívnosť a podporu BIM
 • Projektovanie požiarnej ochrany v BIM

Školenie pre technikov - Coneco 2019

Dňa 28. marca sa počas veľtrhu Coneco 2019 v bratislavskej Inchebe konalo školenie určené pre technikov. Školenia sa zúčastnilo 35 odborníkov. Počas školenia si mohli účastníci vyskúšať okuliare využívajúce pozmenenú realitu pri práci s BIM. Školenie bolo zamerané na:

 • Využitie BIM počas výstavby a údržby
 • Praktickú ukážku digitálneho modelu budovy
 • Prezentáciu nástrojov BIM pre technikov a remeselníkov


Prvé školenie pre verejnú správu

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo prvé školenie určené pre zamestnancov v oblasti verejnej správy. Školenia sa zúčastnilo vyše 30 odborníkov. Školenie bolo zamerané na:

 • Digitalizáciu stavebného konania a využitie BIM v rámci neho
 • Praktickú ukážku úkonov pri posudzovaní stavieb s využitím BIM
 • Demonštráciu práce s BIM
 • Využitie BIM k správe verejných budov (rezidenčných aj nerezidenčných)

Kick-off Meeting of Net-UBIEP

The project started at the ENEA head quarter in Rome on 3rd and 4th July 2017

 

Net-UBIEP was launched at ENEA (National Agency for New Energy Technologies and the sustainable economic development), in Rome, on the 3rd and 4th of July with the participation of numerous representatives of the 13 European partners.

 

The project is coordinated by Anna Moreno a senior researcher of ENEA. During the kick off Meeting she declared, introducing the works: "BIM, the digital model of the physical and functional characteristics of a building during its life cycle, is a revolution for the construction industry: it allows professionals and technicians to dialogue and share the different processes related to the design, maintenance, management and refurbishment of buildings, reducing costs, environmental impact and improving comfort and safety. In the case of Net-UBIEP, the focus is mainly on training for the design and construction of buildings with high energy efficiency, which will also involve the Public Administration in many cases not yet able, in several European countries, to manage the authorization processes of a digital model ".

 

In particular, the project provides the introduction of the energy performance criteria in BIM and is addressed to professionals and experts in the construction industry such as:

 • public administrations involved in the authorization processes
 • designers working in the various phases of a property's life cycle.
 • builders and installers
 • owners and managers of buildings, public and private

 

The 13 partners of 7 European countries (Italy, Slovakia, Spain, Lithuania, Netherlands, Estonia, Croatia), together, but adaptation to each for their country, will produce guidelines, seminars, pilot courses, e-learning courses and teaching materials to spread the BIM culture in Europe for the energy improvement of buildings.