Napísali o nás…

V apríli 2019 vyšli v odbornom časopise Eurostav dva články venujúce sa projektu NET - UBIEP a problematike spojenej s projektom. Články si môžete prezrieť tu a tu.

Read More

Deň otvorených dverí projektu Net-Ubiep and školy BIM

Dňa 19. septembra 2019 sa počas konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve uskutoční deň otvorených dverí projektu Net-Ubiep a Slovenskej školy BIM. Konferencia sa bude konať v kogresovej sále SLSP, Tomášiková 48, Bratislava. Konferencia je…

Read More

Tretie školenie pre profesionálov

V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnilo tretie školenie pre profesionálov zamerané na praktické používanie BIM softvéru Revit od spoločnosti Autocad. Školenia sa zúčastnilo 7 profesionálov.

Read More

Druhé školenie pre verejnú správu

Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnilo druhé školenie určené pre verejnú správu, vlastníkov, nájomníkov a správcov budov. Školenie bolo zamerané na: BIM pre verejnú správu Stratégiu stakeholderov pri implementácii BIM Stav implementácie BIM na…

Read More

Prvé a druhé školenie pre profesionálov

1. a 2. apríla 2019 prebehli prvé a druhé školenie určene pre stavebných profesionálov. Prvého školenia sa zúčastnilo 15 a druhého 13 profesionálov. Školenia boli zamerané na: Úvod do BIM BIM v integrovanom projektovaní BIM pri realizácii stavieb…

Read More

Školenie pre technikov – Coneco 2019

Dňa 28. marca sa počas veľtrhu Coneco 2019 v bratislavskej Inchebe konalo školenie určené pre technikov. Školenia sa zúčastnilo 35 odborníkov. Počas školenia si mohli účastníci vyskúšať okuliare využívajúce pozmenenú realitu pri práci s BIM.…

Read More

Prvé školenie pre verejnú správu

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo prvé školenie určené pre zamestnancov v oblasti verejnej správy. Školenia sa zúčastnilo vyše 30 odborníkov. Školenie bolo zamerané na: Digitalizáciu stavebného konania a využitie BIM v rámci neho Praktickú ukážku…

Read More

Kľúčové správy pre rôzne ciele

Zámerom projektu Net-UBIEP je nadviazať dialóg a rspoluprácu s odborníkmi a stavebnými firmami s cieľom vytvoriť národnú sieť partnerov, ktorý sa budú podieľať na spracovaní kvalifikašného rámca a školiacich programov pre digitalizáciu v…

Read More