V závislosti od ich úlohy počas životného cyklu budov projekt identifikoval 4 cieľové skupiny, konkrétne verejná správa, stavební profesionáli (inžinieri/architekti), technici (inštalatéri/údržbári), nájomníci/vlastníci/správcovia budov.

Partneri spracujú trojrozmernú maticu kompetencií (zručnosti a znalosti) požadovaných od každej cieľovej skupiny, ktoré sú kritické pre dosiahnutie najvyššej energetickej hospodárnosti budov pomocou BIM. Trojrozmerná matica ukáže kompetencie potrebné v každej stavebnej fáze od koncepčného návrhu, konštrukčného riešenia, cez dodanie informačného modelu , zhotovenie budovy, resp. renováciu až po údržbu, prevádzku a prípadnú demoláciu.

Systém školení BIM bude spracovaný a validovaný zástupcami cieľových skupín v každej zo siedmich zúčastnených krajín.

Ďaľším cieľom bude štandardizovať modely kvalifikácie BIM prostredníctvom štandardu CEN/BT/WG 215 „Modelovanie informácií o budovách (BIM)“, ktorý úzko spolupracuje s normou ISO/TC 59/SC 13 – Organizácia informácií o stavebných prácach, s cieľom štandardizácie profesijných profilov BIM na medzinárodnej úrovni.