Dňa 19. septembra 2019 sa počas konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve uskutoční deň otvorených dverí projektu Net-Ubiep a Slovenskej školy BIM. Konferencia sa bude konať v kogresovej sále SLSP, Tomášiková 48, Bratislava. Konferencia je zameraná na revolučné zmeny, ktoré nás čakajú v súvislosti s digitalizáciou priemyslu vrátane stavebníctva. Digitatlizácia stavebníctva okrem iného predpokladá aj nové zručnosti všetkých účastníkov investičného procesu, od projektantov, cez stavebných zhotoviteľov až po facility manažérov. Organizátorom je vydavateľstvo Eurostav, viac informácii nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk.