Od 1. júna 2019 začala pracovať na Slovensku Net-Ubiep Škola BIM, ktorá v prvej fáze ponúka 7 modulov (viď. obrázok nižšie) pre pracovníkov verejnej správy, stavebných úradov, vlastníkov a správcov budov, profesionálov (architekti, stavební inžinieri) a pre remeselníkov. Prehľad modulov je v priloženom grafe. Ak máte záujem o vzdelávanie, môžete sa predbežne prihlásiť na tomto odkaze