1. a 2. apríla 2019 prebehli prvé a druhé školenie určene pre stavebných profesionálov. Prvého školenia sa zúčastnilo 15 a druhého 13 profesionálov. Školenia boli zamerané na:

  • Úvod do BIM
  • BIM v integrovanom projektovaní
  • BIM pri realizácii stavieb
  • Energetickú efektívnosť a podporu BIM
  • Projektovanie požiarnej ochrany v BIM