Program Horizont 2020 zameraný na energetickú efektívnosť bol oficiálne odštartovaný 13 októbra 2015. Celkový rozpočet vymedzený na výzvy zamerané na energetickú efektívnosť za roky 2016 a 2017 bol 194 miliónov eur. Výzva na energetickú efektívnosť programu Horizont 2020 2016-2017 prináša podporu pre inovácie prostredníctvom:

  • Výskumu a demonštrácie energeticky efektívnejších technológii a riešení;
  • Opatrení na odstránenie trhových a riadiacich prekážok vyriešením financovania, predpisov a zlepšením zručností a znalostí.

a zameriava sa na 5 oblastí:

V oblasti energetiky je výzva Horizont 2020 je navrhnutá tak, aby v Európe umožnila prechod na bezpečné, čisté a efektívne energetické systémy. Pracovný program 2016-2017 zameraný na „Bezpečnú, čistú a efektívnu energiu“ je rozdelený na štyri hlavné oblasti: Energetická efektívnosť, Konkurencieschopná Nízkouhlíková Energia, Smart Mestá a Komunity a Nástroje pre Malé a Stredné Podniky.

Odkaz na stránku

Časť programu Horizont 2020 zameraná na energetickú efektívnosť je riadená Výkonou agentúrou pre malé a stredné podniky Európskej Únie (EASME).