BIM loket D-day 4 oktober 2019 BIMhuis Amsterdam

Op de BIM loket D-day verzorgt Arjan Schrauwen vanuit NetuBIEP project een workshop ‘Internationale BIM competentie profielen’

BIM is sterk in opkomst in Nederland. Er bestaat echter geen eenheid in BIM functies tussen verschillende bedrijven. Doet een BIM coördinator bij bedrijf A als bij bedrijf B? Dit verschil is nog sterker tussen landen onderling. Daarom is het Europese project: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance oftewel NetUBIEP opgestart. Tijdens de workshop krijgt u informatie over de resultaten van het project en gaan we de resultaten spiegelen aan uw functie. Daarom is deze workshop vooral geschikt voor BIM modelleurs, coordinatoren, regisseurs en managers die dagelijks met BIM aan de slag zijn. Daarnaast zijn studenten welkom om hun perspectief en toekomstverwachting te bieden over dit onderwerp.’

Voor meer informatie, klik hier.


BIM onderwijs dag d.d 2 oktober 2019

Het congres dat Bimmende bedrijven, de beste BIM studenten en de laatste BIM ontwikkelingen verbindt.

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven  bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ (met 68 masterclasses en presentaties door top sprekers) en de ‘BIM Studenten Battle’ (met 15 studenten teams uit het mbo, hbo en wo) dragen hier in bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten.

Ook vanuit het NetuBIEP project zijn we aanwezig op 2 oktober op de BIM onderwijsdag en informeren u over de samenwerking met BuildingSmart International in relatie tot het opstellen van het BIM learning outcome framework, BIM competentie profielen en kwalificering.

Meer info omtrent NetuBIEP: w.pel@balance-result.nl of a.schrauwen@isso.nl


Vakbeurs voor verbetering van bestaande woningen & utiliteitsgebouwen

Op 14, 15 & 16 mei 2019 vindt de 6e editie van de beurs Renovatie plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Het moment voor aannemersinstallateurs en specialistische renovatiebedrijven en natuurlijk ontwerpers, adviseurs en andere voorschrijvers om praktische kennis op te doen en de nieuwste producten en technieken te ervaren.

Naast een compleet overzicht van leveranciers op de beursvloer is er een uitgebreid inhoudelijk programma met praktijktheaters en diverse lezingen en workshops waar de belangrijkste thema’s ook vanuit het perspectief van de gebouw-beheerder en – eigenaar zoals woningbouwcorporatiesVvE’sof gemeentes, scholen en zorginstellingen worden belicht.

Voor meer informatie klik hier.