Brožúra venovaná projektu je teraz k dispozícii aj vo všetkých partnerských jazykoch.

V brožúre sú uvedené hlavné ciele, hlavné aktivity, ktoré sa majú vykonať, zameranie na 4 hlavné ciele projektu, modely kvalifikácie BIM na podporu energetických výkonov (semináre o implementačných stratégiách BIM, e-learningových kurzoch a prednáškach, semináre na zlepšenie energetickej hospodárnosti a manažmentu zariadení s BIM), príslušné profesionálne údaje a očakávané výsledky.

 

Stiahnite brožúru