Napísali o nás...

V apríli 2019 vyšli v odbornom časopise Eurostav dva články venujúce sa projektu NET - UBIEP a problematike spojenej s projektom. Články si môžete prezrieť tu a tu.


Deň otvorených dverí projektu Net-Ubiep and školy BIM

Dňa 19. septembra 2019 sa počas konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve uskutoční deň otvorených dverí projektu Net-Ubiep a Slovenskej školy BIM. Konferencia sa bude konať v kogresovej sále SLSP, Tomášiková 48, Bratislava. Konferencia je zameraná na revolučné zmeny, ktoré nás čakajú v súvislosti s digitalizáciou priemyslu vrátane stavebníctva. Digitatlizácia stavebníctva okrem iného predpokladá aj nové zručnosti všetkých účastníkov investičného procesu, od projektantov, cez stavebných zhotoviteľov až po facility manažérov. Organizátorom je vydavateľstvo Eurostav, viac informácii nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk.


Tretie školenie pre profesionálov

V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnilo tretie školenie pre profesionálov zamerané na praktické používanie BIM softvéru Revit od spoločnosti Autocad. Školenia sa zúčastnilo 7 profesionálov.


Druhé školenie pre verejnú správu

Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnilo druhé školenie určené pre verejnú správu, vlastníkov, nájomníkov a správcov budov. Školenie bolo zamerané na:

 • BIM pre verejnú správu
 • Stratégiu stakeholderov pri implementácii BIM
 • Stav implementácie BIM na Slovensku
 • Možnosti spolupráce pri implementácii

Prvé a druhé školenie pre profesionálov

1. a 2. apríla 2019 prebehli prvé a druhé školenie určene pre stavebných profesionálov. Prvého školenia sa zúčastnilo 15 a druhého 13 profesionálov. Školenia boli zamerané na:

 • Úvod do BIM
 • BIM v integrovanom projektovaní
 • BIM pri realizácii stavieb
 • Energetickú efektívnosť a podporu BIM
 • Projektovanie požiarnej ochrany v BIM

Školenie pre technikov - Coneco 2019

Dňa 28. marca sa počas veľtrhu Coneco 2019 v bratislavskej Inchebe konalo školenie určené pre technikov. Školenia sa zúčastnilo 35 odborníkov. Počas školenia si mohli účastníci vyskúšať okuliare využívajúce pozmenenú realitu pri práci s BIM. Školenie bolo zamerané na:

 • Využitie BIM počas výstavby a údržby
 • Praktickú ukážku digitálneho modelu budovy
 • Prezentáciu nástrojov BIM pre technikov a remeselníkov


Prvé školenie pre verejnú správu

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo prvé školenie určené pre zamestnancov v oblasti verejnej správy. Školenia sa zúčastnilo vyše 30 odborníkov. Školenie bolo zamerané na:

 • Digitalizáciu stavebného konania a využitie BIM v rámci neho
 • Praktickú ukážku úkonov pri posudzovaní stavieb s využitím BIM
 • Demonštráciu práce s BIM
 • Využitie BIM k správe verejných budov (rezidenčných aj nerezidenčných)