Dňa 24. apríla 2019 sa uskutočnilo druhé školenie určené pre verejnú správu, vlastníkov, nájomníkov a správcov budov. Školenie bolo zamerané na:

  • BIM pre verejnú správu
  • Stratégiu stakeholderov pri implementácii BIM
  • Stav implementácie BIM na Slovensku
  • Možnosti spolupráce pri implementácii