Dňa 28. marca sa počas veľtrhu Coneco 2019 v bratislavskej Inchebe konalo školenie určené pre technikov. Školenia sa zúčastnilo 35 odborníkov. Počas školenia si mohli účastníci vyskúšať okuliare využívajúce pozmenenú realitu pri práci s BIM. Školenie bolo zamerané na:

  • Využitie BIM počas výstavby a údržby
  • Praktickú ukážku digitálneho modelu budovy
  • Prezentáciu nástrojov BIM pre technikov a remeselníkov