Projekt Net-UBIEP

Sieť na využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov


Net-UBIEP je zameraný na zvyšovanie energetickej hospodánosti budov využívaním BIM v širšej miere počas celého životného cyklu budov. BIM poskytuje možnosti simulácie energetickej hospodárnosti budovy použitím rôznych materiálov a komponentov.

BIM je skratkou pre Building Information Modelling (modelovanie budovy pomocou informácií o nej v digitálnej forme) a je procesom, ktorý prebieha počas celého životného cyklu budovy od fázy projektovania cez výstavbu, manažment a správu až po jej likvidáciu. v každej fáze je veľmi dôležité vziať do úvahy energetické aspekty s cieľom zníženia environmentáleho vplyvu budovy počas jej celého životného cyklu.

Požiadať o aktívnu účasť na projekte Net-UBIEP

Project Coordination