Net-UBIEP projekti avakoosolek

Projekt käivitati 3. ja 4. juulil 2017.a. Roomas ENEA peakorteris

Net-UBIEP (inglise keeles Network for Using BIM to Increase the Energy Performance) käivitati 13 Euroopa partneri esindaja osalusel 3. ja 4. juulil Roomas, ENEA (Riiklik Uute Energiatehnoloogiate ja Säästliku Majandusarengu Agentuur) peakorteris.
Projekti koordineerib ENEA vanemteadur Anna Moreno. Avakoosolekul kirjeldas Anna tehtavat tööd tutvustades: „BIM on ehitise füüsikalisi ja funktsionaalseid omadusi kirjeldav digitaalne mudel, mis katab terve ehitise elukaart ja on ehitussektori jaoks revolutsiooniline: see võimaldab pidada efektiivsemat dialoogi erinevate spetsialistide vahel ehitiste projekteerimise, ehitamise, haldamise ja renoveerimise protsessides. BIM-i abil vähendatakse kulusid ja mõju keskkonnale ning parendatakse ehitise funktsionaalsust ja ohutust. Net-UBIEP-i projekt keskendub spetsialistide koolitamisele, et tagada parema energiatõhususega hoonete projekteerimist ja ehitamist. Projekti on olulise lülina kaasatud avaliku halduse täitjad, mis ei suuda paljudel juhtudel veel mitmetes Euroopa riikides digitaalseid ehitise infomudeleid loamenetlustes hallata.“

Eelkõige tutvustab projekt energiatõhususe tulenevaid BIM-i kasutamise kriteeriumeid ja on suunatud ehitussektoris tegutsevatele spetsialistidele ja ekspertidele, sealhulgas:

  • loamenetluse protsessides osalevatele avaliku halduse ametnikele,
  • hoone elukaare erinevates faasidesse kaasatud projekteerijatele,
  • ehitajatele ja paigaldajatele,
  • avalike ja eraomandis olevate ehitiste omanikele ja haldajatele.

13 partnerit seitsmest erinevast Euroopa riigist (Itaalia, Slovakkia, Hispaania, Leedu, Holland, Eesti, Horvaatia) töötavad koos välja suuniseid ja õppematerjale, korraldatavad seminare, pilootkursuseid ja e-õppe kursuseid, mille abil hakatakse Euroopas ehitiste energiatõhususe vallas BIM-i kultuuri levitama.