Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo prvé školenie určené pre zamestnancov v oblasti verejnej správy. Školenia sa zúčastnilo vyše 30 odborníkov. Školenie bolo zamerané na:

  • Digitalizáciu stavebného konania a využitie BIM v rámci neho
  • Praktickú ukážku úkonov pri posudzovaní stavieb s využitím BIM
  • Demonštráciu práce s BIM
  • Využitie BIM k správe verejných budov (rezidenčných aj nerezidenčných)