Povinné polia*

Meno a Priezvisko*

Organizácia

Email*

Cieľová skupina*

Zadajte ďalší cieľ*

Chcete odoberať projektový newsletter (štvrťročne)?

Checete sa zapojiť do školiacich aktivít?

ÁNONIE

Chcete podporiť informovanosť o projekte prostredníctvom Vašej siete kontaktov?

ÁNONIE

Ochrana súkromia a osobných údajov je zabezpečená správcom webovej stránky Net-UBIEP.

Anonymné informácie sa zhromažďujú prostredníctvom súborov denníka servera, ako je počet návštevníkov webových stránok v danom období, a to čisto pre štatistické účely a nemožno ich použiť na identifikáciu jednotlivých používateľov. IP adresy z log súborov používame na analýzu trendov a zhromažďovanie širokých demografických informácií pre súhrnné použitie.

Návštevníci, ktorí majú záujem o výstupy projektu Net-UBIEP, môžu poskytnúť kontaktné údaje prostredníctvom vyplnených formulárov dostupných na tomto webe. Návštevníkov nie je možné kontaktovať, pokiaľ nie sú uvedené. Návštevníkom tiež navrhujeme, aby poskytli dodatočné informácie, ale rozhodnutie, že tak neurobia nemá vplyv na žiadne následné rokovania alebo diskusie.
Akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania údajov web stránkou Net-UBIEP alebo o ochrane osobných údajov prosím zašlite správcovi web stránky na
e-mail: netubiep.project@enea.it

Súhlasím s tým, aby moje údaje boli použité na účely opísané vyššie