NET-UBIEPi projekt

Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance


Net-UBIEPi eesmärk oli parendada ehitiste energiatõhusust, suurendades ja ergutades ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist ehitise elukaare erinevates staadiumites. BIMi abil saab simuleerida ehitise erinevate materjalide ja komponentide toimimist nii uute kui ka renoveeritavate ehitiste puhul.

BIMi kasutamine energiatõhususe võtmes võimaldab simuleerida hoonete energia käitumist ja hinnata erinevate materjalide ja tehnoloogiate mõju ehitise toimivusele. Hoone keskkonnamõju vähendamiseks on väga oluline võtta arvesse kõiki energiaaspekte.

Projekt lõppes 03. jaanuaril 2020.

Registreeruge aktiivse osalemise eest Net-UBIEP projektis

Project Coordination