NET-UBIEP Project

Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance


Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance). Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie.

BIM staat voor Building Information Modelling. Het is een werkwijze voor informatiemanagement gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Niet alleen de ontwerpfase en de realisatie, maar ook beheer, onderhoud, renovatie en sloop. Betrokkenen kunnen de milieu-impact van het gebouw verminderen door in elke fase van de levenscyclus rekening te houden met energieaspecten.

Net-UBIEP richt zich op het breed verspreiden van kennis en ervaring op dit terrein en op het bevorderen van de toepassing hiervan.

Projectcoördinatie