D10 – D2.1 Report on existing BIM professional profiles

2018 aasta hetkeolukorra kirjeldus.

D11 – D2.2 Report on Roles of Target Groups in the Building Life Cycle and their role in NZEB implementation

Seda dokumenti kasutati 3D maatriksi ülesehitamiseks. Seega, kui olete huvitatud, palun vaadake dokumenti 4.8, mis on maatriksi ülevaade ning millele järgnevad koolitustegevused.

D12/D13 – D2.3/D2.4 Maps on NZEB and BIM competences for target groups

See dokument sisaldab kompetentse, mis on tuletatud H2020 PROF/TRAC-st ja rikastatud BIM-ga seotud kompetentsidega. PROF/TRAC kvalifikatsioonide juhendi leiate http://proftrac.eu/nzeb-skills-and-qualification-scheme/overview.html. See dokument oli 4.8 dokumendi sisendiks.

D14 – D3.1 3D maatriks

Seda dokumenti uuendati. Uus versioon on dokument 4.8.

D15 – D3.2 Requirement for learning outcomes

See materjal on kasulik koolituste pakkujale, kes on huvitatud arendama koolitusi projektis väljatoodud erinevatele sihtgruppidele: Avalik haldus, arhitektid ja insenerid, tehnikud, omanikud.

D16 – D3.3 Teabematerjal riiklikele haldusasutustele

See dokument sisaldab teadmisi, mis võimaldavad mõista BIMi energiatõhususe kasutamist avaliku halduse jaoks.

D17 – D3.4 Teabematerjal omanikele

See dokument sisaldab teadmisi, mis võimaldavad mõista BIM-i energiatõhususe kasutamist omanikele, üürnikele ja hoone haldajatele.

D18 – D3.5 Teabematerjal ehitusvaldkonna spetsialistidele

See dokument sisaldab teadmisi, mis võimaldavad mõista BIM-i energiatõhususe kasutamist inseneridele ja arhitektidele.

D19 – D3.6 BIM kompetentside juhised professionaalidele

Selle dokumendi sisu saab kasutada koolitussektsiooni väljatöötamiseks, mis on mõeldud konkreetsele professionaalile (inseneridele ja arhitektidele), kes on kaasatud ehituse ühte või mitmesse etappi.

D20 – D3.7 Teabematerjal tehnikutele

See dokument sisaldab teadmisi, mis võimaldavad mõista BIM-i energiatõhususe kasutamist paigaldajatele ja töötajatele (tehnikud).

D21 – D4.1 First classroom courses for Professionals

See materjal on informatiivne, et demonstreerida iga partnerriigi tegevust. See näitab partneri lähenemist klassikursustele (koolitusmetoodika) ja valideerimistulemusi selle vastava kursuse kohta partnerriikide kaupa. Statistilised andmed iga partnerriigi kohta võivad olla kasulikud selle eesmärgi vajaduse mõistmiseks.

D22 – D4.2 Second classroom courses for Professionals

See materjal on informatiivne, et demonstreerida iga partnerriigi tegevust. See näitab partneri lähenemist klassikursustele (koolitusmetoodika) ja valideerimistulemusi partnerriikide kaupa selle vastava kursuse kohta. Statistilised andmed iga partnerriigi kohta võivad olla kasulikud selle eesmärgi vajaduse mõistmiseks.

D23 – D4.3 Third Classroom courses for Professionals

See materjal on informatiivne, et demonstreerida iga partnerriigi tegevust. See näitab partneri lähenemist klassikursustele (koolitusmetoodika) ja valideerimistulemusi partnerriikide kaupa selle vastava kursuse kohta. Statistilised andmed iga partnerriigi kohta võivad olla kasulikud selle eesmärgi vajaduse mõistmiseks.

D24 – D4.4 E-learning courses for Technicians

See dokument kirjeldab eri partnerriikides välja töötatud e-õppe kursuste omadusi ja seda võiks kasutada suunisena sama teema e-õppe platvormi väljatöötamiseks või kasutada seda pääsemaks iga partneri välja töötatud e-õppe kursustele nii omas, kui ka inglise keeles.

D25 – D4.5 First seminar with Public Administration and Owners, Tenants ad Building Administrators

See materjal on informatiivne, et demonstreerida iga partnerriigi tegevust. See näitab partneri lähenemist klassikursustele (koolitusmetoodika) ja valideerimistulemusi partnerriikide kaupa selle vastava kursuse kohta. Statistilised andmed iga partnerriigi kohta võivad olla kasulikud selle eesmärgi vajaduse mõistmiseks.

D26 – D4.6 Seconds seminar whit Public Administration and Owners, tenant ad Building Administrators

See materjal on informatiivne, et demonstreerida iga partnerriigi tegevust. See näitab partneri lähenemist klassikursustele (koolitusmetoodika) ja valideerimistulemusi partnerriikide kaupa selle vastava kursuse kohta. Statistilised andmed iga partnerriigi kohta võivad olla kasulikud selle eesmärgi vajaduse mõistmiseks.

D27 – D4.7 Survey and/or interview among all different Targets

See materjal on informatiivne, kuid seda saab kasutada peamiste sidusrühmade ja koolitustegevuse eesmärkide sarnase vestluse arendamiseks. See sisaldab konsolideeritud valideerimise andmeid kõigi partnerriikide kohta. Need statistilised andmed võivad olla kasulikud erinevate eesmärkide vajalikkuse mõistmiseks.

D28 – D4.8 3D maatriksi ülevaade

See materjal on mõeldud kasutamiseks koolituse pakkujatele, et kohandada koolitustegevust vastavalt erinevate kasutajaklasside vajadustele.

D29 – D5.1 First report on CEN existing standards

See dokument on eelmine versioon dokumendist 5.2.

D30 – D5.2 Second report on CEN existing standards

See materjal on kasulik, et saada ülevaade kõigist BIM-i ja energiatõhususega seotud standarditest. Muidugi jätkub standardimine pärast projekti lõpetamist ja seda ei uuendata.

D31 – D5.3 Draft for the standardization of training scheme

See materjal on kasulik koolituse pakkujatele, kes soovivad kasutada CEN-i reeglitega vastavat kvalifikatsiooniskeemi.

D32 – D5.4 Draft of the Certification Schemes

See materjal on kasulik sertifitseerimisasutusele, et luua CEN-i reeglitega vastavuses olev kvalifikatsiooniskeem.

D33 – D5.5 Position Paper for the recognition of BIM Professional Profiles

See dokument sisaldab net-UBIEP ja buildingSMART international vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi ametlikku heakskiitu seoses BIM-i ja energiatõhususe kvalifikatsiooniga. Samuti on lisatud õpitulemuste loetelu ja BIM-i erinevad kasutusvõimalused hoone energiatõhususe parandamiseks.

D36 – D6.3 First Net-UBIEP Open Day

See materjal on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.

D37 – D6.4 Second Net-UBIEP Open Day

See materjal on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.

D38 – D6.5 Agreement signed with professional associations

See dokument on peamiselt informatiivne. See sisaldab nende organisatsioonide loetelu, kes leppisid kokku net-UBIEP tulemuste praeguses ja edasises rakendamises.

D39 – D6.6 Best Practices Database

See dokument on kasulik partnerite kogutud parimate tavade leidmiseks, mis on seotud BIM-i ja energiatõhususe projekti sihtrühmadega.

D40 – D6.7 International Net-UBIEP events

See dokument on peamiselt informatiivne, et näidata rahvusvahelisel tasandil tehtud tegevusi. See sisaldab ka BIM-i liidu kirjeldust, mis koondab 4 Euroopa projekti tulemusi.

D43 – D7.3 Project web portal

See dokument on ainult informatiivne ja kirjeldab net-UBIEP portaali sisu: www.net-ubiep.eu.

D44 – D7.4 Project videos

See dokument on ainult informatiivne ja kirjeldab net-UBIEP portaalis olevat videot.

D45 – D7.5 First communication materials set

See dokument on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.

D46 – D7.6 Second communication materials set

See dokument on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.

D47 – D7.7 First report on social network

See dokument on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.

D48 – D7.8 Second report on social network

See dokument on ainult informatiivne, et näidata igas riigis tehtud tegevust.