Hoonete energiatõhususe ja BIMi alane e-õpe varsti saadaval

Juba peagi on veebis kättesaadavad materjalid energiatõhususe ja BIMi alaseks e-õppeks. Materjalid on valminud Net-UBIEPi partneritega koostöös. E-õppe sihtgrupiks on avalikus halduses töötavad inimesed; spetsialistid(arhitektid, insenerid);…

Read More

Uuring BIMi kasutamise kohta hoonete energiatõhususe parendamiseks

Kutsume Teid osalema uuringus, mis käsitleb ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist hoonete energiatõhususe parendamiseks. Uuringu eesmärk on hinnata BIMi rakendamist…

Read More

Artikkel BIM kompetentside teemal

Avaldasime artikli BIM kompetentside teemal, mis tutvustab natuke ka Net-UBIEPi projekti tausta ja tegemisi. Artiklit on võimalik lugeda Ehitusuudiste portaalis sellelt lingilt. Need, kellel juurdepääs vastavale veebilehele puudub, saavad lugeda…

Read More

Järgmine BIM-i ja hoonete energiatõhususe alane koolitus

Net-UBIEP projekti raames on peagi toimumas järgmine BIM-i ja hoonete energiatõhususe koolitus, mis seekord on mõeldud arhitektidele, energiatõhususe spetsialistidele ja inseneridele. Koolitus on nelja päevane ja toimub kuupäevadel 9-10. ja 24-25.…

Read More

Toimusid esimesed tasuta koolitused

Nädal tagasi 22. ja 23. oktoobril toimusid esimesed Net-UBIEP projekti tasuta koolitused. Sihtgrupiks olid seekord kohaliku omavalitsuse juhid, hoonete ja ehitiste omanike esindajad, kinnisvara hooldajad ning haldurid. Koolitustest võttis osa…

Read More

Valmis BIM-i ja energiatõhususe pädevuste kaart

Valmis pädevuste kaart (Maps on NZEB and BIM competences for target groups), mida töötajad, spetsialistid ja riigiasutused peavad omama, et BIM-i kogu hoone elutsükli kõigis etappides kasutades paremaid tulemusi saavutada. See kaart on…

Read More

Koolitusskeemide standardiseerimise eelnõu

“Draft of the Standardization of Training Schemes” annab ülevaate pädevuste tunnustamise protsessist igas projektis osalevas riigis. Selle dokumendi eesmärk on allkirjastada projekti lõppedes vastastikuse mõistmise memorandum osalevate riikide…

Read More

Aruanne CEN-i olemasolevatest standarditest ja standardiseerimismaastikust

Aruanne CEN-i (Euroopa standardikomitee) olemasolevate standardite ja standardiseerimismaastiku kohta annab ülevaate standarditest ja kirjeldab, kuidas standardit esitatakse, arutatakse ja seejärel kinnitatakse, kaasates kõik peamised sidusrühmad.…

Read More