Nädal tagasi 22. ja 23. oktoobril toimusid esimesed Net-UBIEP projekti tasuta koolitused. Sihtgrupiks olid seekord kohaliku omavalitsuse juhid, hoonete ja ehitiste omanike esindajad, kinnisvara hooldajad ning haldurid. Koolitustest võttis osa ligikaudu 80 inimest.

Näide BIM ja energiatõhususe materjalidest, mida koolitusel tutvustati:
https://www.dropbox.com/…/7%20BIM%20ja%20energiat%C3%B5husu…

Järgmine koolitus on suunatud arhitektidele ja inseneridele, mis toimub jaanuaris 2019.