Esimeses aruandes pealkirjaga “Report on existing BIM professional profiles”  keskendutakse olemasolevate BIM (ehitusinformatsiooni mudel, modelleerimine ja juhtimine) -profiilide ühtlustamisele projekti seitsmes partnerriigis Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku metoodika alusel. Iga riik on oma profiilid määratlenud ja ühtlustanud, kogudes teavet Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku taseme, töövaldkondade, ülesannete ja pädevuste kohta, mis on vajalikud järgmiste kutsekvalifikatsioonide jaoks: BIM-i (valdkonna)juht, BIM-i koordinaator, BIM-i tehnik/modelleerija, BIM-i kasutaja, BIM-i hindaja, BIM-i hoonehaldur. Elukaare erinevad etapid, isegi kui võtta arvesse erinevat riiklikku lähenemisviisi, viitavad kõik RIBA (Briti Arhitektide Kuninglik Instituut) plaanile, mille arendas välja Ühendkuningriigi arhitektide ja inseneride ühendus.

Aruande vaatamiseks vajutage siia.