Valitud on juba neli sihtrühma vastavalt nende rollile ehitusprotsessides: avaliku halduse organid, ehitusvaldkonna spetsialistid (insenerid/arhitektid), tehnikud (paigaldajad/ hooldajad), üürnikud/omanikud/hoone haldurid.

Partnerid on seadnud eesmärgiks välja töötada kolmemõõtmeline maatriks, mida kasutatakse iga sihtrühma vajalike pädevuste kindlakstegemiseks, et tagada energiatõhususe suurenemine, kasutades BIMi hoone igas elukaare staadiumis. Maatriksis kirjeldatakse vajalikke kompetentse igas ehitise elukaare staadiumis: eskiis, projekteerimine, ehitamine, korrashoid, renoveerimine ja lammutamine.

BIMi koolituskavasid töötatakse välja ja valideeritakse erinevate sihtgruppide esindajatega kõigist seitsmest osalevast riigist.

Partnerid standardiseerivad BIMi kvalifikatsioonimudelite skeeme CEN/BT/WG 215 „hoone informatsiooni modelleerimine (BIM)“ alusel, mis on tihedalt seotud ISO/TC 59/SC 13 standardiga (ehitustööde alase teabe korraldamine), et tunnustada BIMi kvalifikatsioonimudeleid rahvusvahelisel tasandil.