Juba peagi on veebis kättesaadavad materjalid energiatõhususe ja BIMi alaseks e-õppeks.

Materjalid on valminud Net-UBIEPi partneritega koostöös. E-õppe sihtgrupiks on avalikus halduses töötavad inimesed; spetsialistid(arhitektid, insenerid); tehnikud, paigaldajad ja hooldajad ning omanikud, üürnikud ja hoone haldajad.

E-õppe kursusel osaleja:

  • oskab hinnata BIM tarkvara rakendamisvõimalusi hoonete energiatõhususe projekteerimisel ja tagamisel;
  • on tutvunud hoone soojuskao arvutusega BIMi abil;
  • on tutvunud BIMist energiatõhususe tarkvarasse ülekandmise temaatikaga;
  • oskab hinnata tehnosüsteemide esmast mõju energiatõhususele;
  • oskab hinnata taastuvenergiaallikate esmast mõju energiatõhususele;
  • on tutvunud BIMi abil kuluoptimaalsete lahenduste ja eelarve prognoosimise temaatikaga.

Varsti-varsti jagame Teiega juba e-õppe linki. Olge valmis!