Kutsume Teid osalema uuringus, mis käsitleb ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist hoonete energiatõhususe parendamiseks. Uuringu eesmärk on hinnata BIMi rakendamist energiatõhususe vallas Net-UBIEP projekti peamiste sidusrühmade seas, et mõista praegust BIMi kasutamist, selle eeliseid, tõkkeid ja BIMi võimalikku kasutamist tulevikus.

See uuring hõlmab kõiki ehitusprojekti osapooli: avalik haldus, arhitektid, ehitusinsenerid, tehnikud, paigaldajad, hooldajad, omanikud, üürnikud, hoone haldajad ja teised. Küsitlusele on oodatud vastama kõik, ka need, kellel hetkel kogemus BIMi kasutamisega puudub.

Küsitluse leiate endale sobiva sihtrühma alt vajutades sellele lingile.

Küsitlustega kogutud informatsioon on konfidentsiaalne. Anonüümseid vastuseid kasutatakse ainult teadusuuringute eesmärgil. Käesoleva uuringu tulemusi jagatakse nende osalejatega, kes registreerivad ennast projekti huvigruppi: http://www.net-ubiep.eu/et/registreerimine/