Koostöös Net-UBIEPi partneritega on valminud e-õppe kursus energiatõhususe ja BIMi teemal. Kursusel on kolm moodulit: esimene on sissejuhatus, mis annab ülevaate energiatõhususest ja BIMist, teine on suunatud arhitektidele ja inseneridele ning kolmas oskustöölistele.

 

MINE KURSUSELE

 

Kursuse väljunditena e-õppe kursusel osaleja:

  • oskab hinnata BIM tarkvara rakendamisvõimalusi hoonete energiatõhususe projekteerimisel ja tagamisel;
  • on tutvunud hoone soojuskao arvutusega BIMi abil;
  • on tutvunud BIMist energiatõhususe tarkvarasse ülekandmise temaatikaga;
  • oskab hinnata tehnosüsteemide esmast mõju energiatõhususele;
  • oskab hinnata taastuvenergiaallikate esmast mõju energiatõhususele;
  • on tutvunud BIMi abil kuluoptimaalsete lahenduste ja eelarve prognoosimise temaatikaga.

 

Kursuse läbinud ja testi edukalt sooritanud arhitektid ja insenerid saavad taotleda 20 täiendkoolituspunkti.

Käima läks ka kampaania TASUTA täiendkoolituspunktide taotlemiseks. Selleks tuleb sooritada mooduli lõputest esimese 20ne seas ja seda enne 30.11.2019 (kell 17:00). Täpsem info juba kursuse veebilehel.