Raamprogrammi Horizon 2020 energiatõhususe valdkonna tööprogramm perioodiks 2016-2017 võeti ametlikult vastu 13. oktoobril 2015.a. Energiatõhususe valdkonna rahastatavate projektide kogueelarve küündib 2016. ja 2017. aastal ligikaudu 194 miljoni euroni. Horizon 2020 energiatõhususe valdkonna raamprogramm toetab perioodil 2016-2017 innovatsiooni läbi järgmiste tegevuste:

  • teadustöö energiatõhusamate tehnoloogiate ja lahenduste arendamiseks;
  • meetmete arendamine turu- ja valitsemistõkete eemaldamiseks või pehmendamiseks, et suurendada osapoolte vastuvõtlikkust uutele tehnoloogiatele ja lahendustele läbi finants- ja regulatiivsete küsimuste lahendamise ja oskuste ning teadmiste suurendamise;

keskendudes viiele valdkonnale:

Energia valdkonnas on raamprogrammi Horizon 2020 eesmärgiks toetada Euroopa üleminekut kindlamale, puhtamale ja säästlikumale energiasüsteemile. Tööprogramm „Kindel, puhas ja säästlik energia“ perioodiks 2016-2017 on jagatud neljaks suuremaks valdkonnaks: energiatõhusus, konkurentsivõimeline vähese CO2-heitmega energia, nutikad linnad ja kogukonnad ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks mõeldud vahendid.

Link veebilehele

Raamprogrammi Horizon 2020 energiatõhususe osa „Kindel, puhas ja säästlik energia“ haldab Euroopa komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME).