Projektile pühendatud brošüür on nüüdseks avaldatud kõigi partnerriikide keeltes. Brošüüris on välja toodud eesmärgid ja peamised elluviidavad tegevused. Projekti fookuses on BIM-i kvalifitseerimismudelite kasutamine energiatõhususe propageerimisel (BIM-i rakendamise strateegiate alased seminarid, e-õppe kursused ja loengud, energiatõhususe parandamise ja BIM-i abil tehase haldamise alased seminarid), spetsialistide kaasamine ja oodatavate tulemuste kirjeldamine.

laadige alla brošüür