NET-UBIEP

Net-UBIEP is een acroniem van Netwerk voor gebruik BIM om energieprestatie te verhogen (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). Om de professionele vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Building Information Modeling (BIM) in de gehele bouw te bevorderen is de focus van het internationale project Net-UBIEP op 3 juli 2017 officieel van start gegaan. Dit wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma, in Europa gecoördineerd door ENEA. ISSO en Balance & Result zijn Nederlandse partners.

Samenwerking

Net-UBIEP is een samenwerking van 13 partners. Deze zijn verdeeld over 7 Europese landen (Italië, Slowakije, Spanje, Litouwen, Nederland, Estland, Kroatië). Elke partner organiseert in haar eigen land seminars, cursussen, e-learning cursussen en verspreidt educatief materiaal. ISSO en Balance & Result zijn de Nederlandse partners.

Context

De bouwsector is de grootste energieverbruiker (40%) in Europa. De energiedoelen voor 2030 en 2050 vereisen meer aandacht voor de energie-efficiëntie en moeten leiden tot minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgevingEr moet rekening gehouden worden met de energiebehoefte in iedere levenscyclusfase van een gebouw. Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende overheidsopdrachten, vereist dat alle lidstaten de uitwisseling van informatie en communicatie voor aanbestedingsprocedures via elektronische middelen voeren. Dit houdt in dat BIM verplicht is. 

Doelen

In het Net-UBIEP-project ontwikkelen partners kwalificatiemodellen voor 6 BIM-beroepsprofielen die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren door toepassing van BIM. De 6 beroepsprofielen zijn: BIM-manager, BIM-model checker, BIM-coördinator, BIM-expert, BIM-gebouwbeheerder en BIM-gebruiker. BIM-kwalificatiemodellen dragen bij aan herkenning en erkenning van deze beroepsprofielen.
In het project worden 4 doelgroepen onderscheiden: regelgevende overheidsdiensten, professionals (engineers en architecten), technici (installatie-, bouw-  en onderhoudsbedrijven), huurders/gebruikers/eigenaren/gebouwbeheerders.

Het gaat om bijna energieneutrale gebouwen (NZEB = BENG) in nieuwbouw en bestaande bouw. Het gaat om de energieprestaties over de totale levenscyclus van een gebouw: ontwerp, constructief ontwerp, uitvoering, beheer, onderhoud, renovatie en uiteindelijk sloop/recycling.  

Tijdens het project worden de BIM-kwalificatiemodellen gevalideerd door de deelnemers aan de uiteenlopende opleidingsactiviteiten, zoals seminars, klassikale cursussen en e-learning. Naar verwachting zullen veel professionals deelnemen aan deze opleidingsactiviteiten: 465 overheidsdiensten, 500 architecten, 500 engineers, 1.100 technici en 465 huurders/eigenaren/gebouwbeheerders.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uniformering en standaardisering van de BIM-beroepsprofielen? Neem dan contact op met Jan Straatman door te mailen naar j.straatman@balance-result.nl of te bellen (0570-62 84 74)