NZEB oftewel BENG, gasloos en Nul op de meter. Er komt de komende tijd heel veel af op de bouw- en installatiebedrijven. Dat betekent heel veel extra engineering. BIM helpt de professional hierbij. Dankzij slimme algoritmes geeft het model meteen inzicht in de te verwachten energieprestaties en worden problemen als warmtelekken en luchtlekken meteen zichtbaar. Kom langs en laat je gratis bijpraten over hoe je bim in kunt zetten bij de realisatie van zeer energiezuinige gebouwen.

In deze korte praktijktraining introduceren we kort en krachtig principes en mogelijkheden over BIM in relatie tot BENG.

 Programma van deze training voor bouw- en installatieprofessional

  1. Welkom!
  2. Introductie BIM & BENG
  3. Strategische keuze BIM & BENG
  4. BIM voor BENG – Contracteren
  5. BIM voor BENG – Van ontwerp, realisatie naar exploitatie & beheer
  6. BIM voor BENG – Verduurzaming bestaande voorraad

We gebruiken hiertoe het volgende lesmateriaal:

a. Lesmateriaal ontwikkeld met meerdere Europese landen:
• Introductie – BIM basics
• Module 1 – Meer Return on Investment met BIM
• Module 2 – Toepassing informatie management
• Module 3 – Groen aanbesteden (green procurement) met BIM
• Module 4 – Gebruik van BIM technologie bij kwaliteitsverbetering
• Module 5 – Analyse van het BIM model voor kwaliteitsverbetering
b. ISSO Publicatie 100 t/m 107, 109
c. NTA 8800 – 2018 nl

 Inschrijven

Schrijf u nu in, er zijn slechts drie data waarop deze unieke training kosteloos kan worden gevolgd!

U kunt zich inschrijven op één van de volgende drie data:

  • 13 februari 13:30 – 16:30 uur
  • 12 maart 13:30 – 16:30 uur
  • 26 maart 13:30 – 16:30 uur

Per training zijn 15 plaatsen beschikbaar!

Aanmelden per email bij Arjan Schrauwen: a.schrauwen@isso.nl.

Meer over NET-UBIEP

Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance). Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie.

De betrokken EU-partners ontwikkelen kwalificatieprofielen voor verschillende disciplines in de levenscyclus van gebouwen. Daarin worden competenties beschreven op het gebied van BIM en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (ofwel BENG of NZEB-building) voor verschillende BIM-beroepsprofielen.

De ervaringen die ISSO en Balance & Result met dit project opdoen, wordt gebruikt om de cursussen verder vorm te geven en om de kwalificatieprofielen bij te punten. Deze worden daarna door ISSO beschikbaar gesteld aan bedrijven, scholen en aanbieders van bijscholing.