BIM loket D-day 4 oktober 2019 BIMhuis Amsterdam

Op de BIM loket D-day verzorgt Arjan Schrauwen vanuit NetuBIEP project een workshop ‘Internationale BIM competentie profielen’

BIM is sterk in opkomst in Nederland. Er bestaat echter geen eenheid in BIM functies tussen verschillende bedrijven. Doet een BIM coördinator bij bedrijf A als bij bedrijf B? Dit verschil is nog sterker tussen landen onderling. Daarom is het Europese project: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance oftewel NetUBIEP opgestart. Tijdens de workshop krijgt u informatie over de resultaten van het project en gaan we de resultaten spiegelen aan uw functie. Daarom is deze workshop vooral geschikt voor BIM modelleurs, coordinatoren, regisseurs en managers die dagelijks met BIM aan de slag zijn. Daarnaast zijn studenten welkom om hun perspectief en toekomstverwachting te bieden over dit onderwerp.’

Voor meer informatie, klik hier.


BIM onderwijs dag d.d 2 oktober 2019

Het congres dat Bimmende bedrijven, de beste BIM studenten en de laatste BIM ontwikkelingen verbindt.

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven  bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, goed gekwalificeerde studenten voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Uiteraard met BIM affiniteit. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Onder andere de ‘BIM Onderwijsdag’ (met 68 masterclasses en presentaties door top sprekers) en de ‘BIM Studenten Battle’ (met 15 studenten teams uit het mbo, hbo en wo) dragen hier in bij. Dit zijn dan ook unieke activiteiten.

Ook vanuit het NetuBIEP project zijn we aanwezig op 2 oktober op de BIM onderwijsdag en informeren u over de samenwerking met BuildingSmart International in relatie tot het opstellen van het BIM learning outcome framework, BIM competentie profielen en kwalificering.

Meer info omtrent NetuBIEP: w.pel@balance-result.nl of a.schrauwen@isso.nl


Presentatie Kennissessie met BIM opleiders d.d. 14 mei

Op 14 mei is er een kennissessie met BIM opleiders geweest. De prestentatie vindt u hier.


BIM voor technici

Technici zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het ontwerp. Zij hebben vaak de rol als uitvoerder of (leidinggevend) monteur. Daarnaast spelen technici een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is kennis noodzakelijk van aspecten omtrent een Bouwwerk Informatie Model oftewel een BIM. Door kennis te nemen van wat BIM is, BIM begrippen, welke BIM processen er van toepassing zijn en hoe BIM in te zetten is in beheer en onderhoud (assetmanagement).

Deze training biedt u deze kennis aan in de vorm van een mix van deze e-learning module.

Om aan te melden, klik hier.

 


Korte praktijktraining BIM & BENG / nZEB (1 dagdeel)

NZEB oftewel BENG, gasloos en Nul op de meter. Er komt de komende tijd heel veel af op de bouw- en installatiebedrijven. Dat betekent heel veel extra engineering. BIM helpt de professional hierbij. Dankzij slimme algoritmes geeft het model meteen inzicht in de te verwachten energieprestaties en worden problemen als warmtelekken en luchtlekken meteen zichtbaar. Kom langs en laat je gratis bijpraten over hoe je bim in kunt zetten bij de realisatie van zeer energiezuinige gebouwen.

In deze korte praktijktraining introduceren we kort en krachtig principes en mogelijkheden over BIM in relatie tot BENG.

 Programma van deze training voor bouw- en installatieprofessional

  1. Welkom!
  2. Introductie BIM & BENG
  3. Strategische keuze BIM & BENG
  4. BIM voor BENG – Contracteren
  5. BIM voor BENG - Van ontwerp, realisatie naar exploitatie & beheer
  6. BIM voor BENG - Verduurzaming bestaande voorraad

We gebruiken hiertoe het volgende lesmateriaal:

a. Lesmateriaal ontwikkeld met meerdere Europese landen:
• Introductie – BIM basics
• Module 1 – Meer Return on Investment met BIM
• Module 2 – Toepassing informatie management
• Module 3 – Groen aanbesteden (green procurement) met BIM
• Module 4 – Gebruik van BIM technologie bij kwaliteitsverbetering
• Module 5 – Analyse van het BIM model voor kwaliteitsverbetering
b. ISSO Publicatie 100 t/m 107, 109
c. NTA 8800 – 2018 nl

 Inschrijven

Schrijf u nu in, er zijn slechts drie data waarop deze unieke training kosteloos kan worden gevolgd!

U kunt zich inschrijven op één van de volgende drie data:

  • 13 februari 13:30 – 16:30 uur
  • 12 maart 13:30 – 16:30 uur
  • 26 maart 13:30 – 16:30 uur

Per training zijn 15 plaatsen beschikbaar!

Aanmelden per email bij Arjan Schrauwen: a.schrauwen@isso.nl.

Meer over NET-UBIEP

Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance). Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie.

De betrokken EU-partners ontwikkelen kwalificatieprofielen voor verschillende disciplines in de levenscyclus van gebouwen. Daarin worden competenties beschreven op het gebied van BIM en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (ofwel BENG of NZEB-building) voor verschillende BIM-beroepsprofielen.

De ervaringen die ISSO en Balance & Result met dit project opdoen, wordt gebruikt om de cursussen verder vorm te geven en om de kwalificatieprofielen bij te punten. Deze worden daarna door ISSO beschikbaar gesteld aan bedrijven, scholen en aanbieders van bijscholing.


Modulen BIM

In de afgelopen periode zijn er aan de hand van diverse leerdoelen een aantal modulen gemaakt. Deze modulen zijn bestemd (Semi)overheden, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, management, technici (uitvoering), eigenaren, huurders en facilitaire managers (voor de leerdoelen, klik hier). Voor een overzicht welke module voor u interessant is, kunt u hier klikken en de gedeelten waar naar verwezen wordt, kunt u in de desbtreffende modulen vinden die hieronder staan.

Module 0, Introductie BIM

Module 1, Adoptie van BIM

Module 2, Toepassen van informatiemanagement

Module 3, Contracteren en de toepassing gebruik van BIM

Module 4, Gebruik van BIM technologie

 


Negen teams aan start van BIM Studenten Battle

Negen studententeams van verschillende hogescholen en universiteiten doen vanaf komende donderdag drie dagen mee aan de BIM Studenten Battle.

De studenten, vier per team, storten zich op een opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een herontwikkeling van het oude industriële gebied Rijnhaven Oost. Daar moeten woningen gebouwd gaan worden. Aan de studenten om hier een plan voor te maken en dit te gaan modelleren in een BIM-model, inclusief installaties.

Om verder te lezen, klik hier.

*bron: Installatie, d.d. 22 augustus 2018

Bijna energieneutraal gebouw (BENG)

Na een fusietraject van twee basisscholen binnen DeBasisFluvius werd het tijd voor een passende en vernieuwende huisvesting. Het bestaande gebouw waar beide scholen in gehuisvest waren voldeed niet meer aan de huidige eisen. Na een haalbaarheidsonderzoek voor renovatie is gebleken dat het gebouw ruimtelijk-functioneel, bouwkundig en energetisch niet passend is voor het vernieuwende onderwijs, waardoor er gekozen is voor nieuwbouw.

HEVO begeleidt het volledige project van de nieuwbouw van IKC De Klimboom van circa 1.850 m² bvo risicodragend.

Om verder te lezen, klik hier.

*bron: Arnhemse Koerier, d.d. 6 september 2018

Vakbeurs voor verbetering van bestaande woningen & utiliteitsgebouwen

Op 14, 15 & 16 mei 2019 vindt de 6e editie van de beurs Renovatie plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Het moment voor aannemersinstallateurs en specialistische renovatiebedrijven en natuurlijk ontwerpers, adviseurs en andere voorschrijvers om praktische kennis op te doen en de nieuwste producten en technieken te ervaren.

Naast een compleet overzicht van leveranciers op de beursvloer is er een uitgebreid inhoudelijk programma met praktijktheaters en diverse lezingen en workshops waar de belangrijkste thema’s ook vanuit het perspectief van de gebouw-beheerder en – eigenaar zoals woningbouwcorporatiesVvE’sof gemeentes, scholen en zorginstellingen worden belicht.

Voor meer informatie klik hier.

Nul-op-de-meter-renovatie & BIM

In Zoetermeer worden 120 rij- en hoekwoningen gerenoveerd tot Nul-op-de-meterwoningen. BIM speelt bij dit project een belangrijke rol.

Het gaat om project Palenstein van woningcorporatie De Goede Woning. “De woningen zijn gedateerd en hadden dringend behoefte aan groot onderhoud”, zegt Machiel Peltenburg, manager Stroomversnelling bij Dura Vermeer.

NOM-renovatie

In plaats van een gangbare opknapbeurt koos De Goede Woning ervoor om  Dura Vermeer een NOM-renovatie te laten uitvoeren. Dura Vermeer is hierbij de komende 40 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud én biedt een prestatiegarantie.

Bewonerscontact

Goed contact met bewoners is erg belangrijk, vertelt Peltenburg. “De techniek van een NOM-woning heb je op een gegeven moment wel onder de knie. Maar om bewoners mee te krijgen moet je constant je best blijven doen.”

Lees meer over project Palenstein in het artikel BIM bij NOM-renovaties