Net-UBIEP wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020, het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 richt zich op vijf gebieden: consumenten, gebouwen, verwarming en koeling, industrie, diensten en producten en financiële arrangementen voor investeringen in duurzame energie.

Het werkprogramma “Veilige, schone en efficiënte energie” (2016-2017) beslaat vier deelgebieden: energie-efficiëntie, competitieve, koolstofarme energie, Smart Cities en Communities en MKB-instrumenten. Dit werkprogramma werd door de Europese Commissie goedgekeurd op 13 oktober 2015, met een totaal budget van ​​194 miljoen euro. Dit werkprogramma biedt ondersteuning voor innovatieprojecten:

  •  Onderzoek en demonstratie van energie-efficiënte technologieën en oplossingen.
  • Maatregelen om belemmeringen op het gebied van markt en wetgeving weg te nemen door financiering, regelgeving en verbetering van vaardigheden en kennis.

Het onderdeel Energie-efficiëntie van de Horizon 2020 Challenge ‘Veilige, schone en efficiënte energie’ wordt beheerd door het Europees Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME). In Nederland is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het contactpunt (zie (RVO).