Doelgroepen

Vier doelgroepen zijn geselecteerd op basis van de rol die zij spelen in het bouwproces:

  1. Overheidsdiensten (zowel bouwtoezicht, als de overheid in haar opdrachtgeversrol)
  2. Professionals: ingenieurs en architecten
  3. Technici: werkvoorbereiders bij bouwers en installateurs, service- en onderhoudsbedrijven
  4. Gebruikers van gebouwen: huurders, eigenaren, gebouwbeheerders.

De Net-UBIEP-partners werken een driedimensionale matrix uit voor het identificeren van de vereiste beroepscompetenties voor elke doelgroep. Het gaat daarbij om competenties die nodig zijn om met behulp van een BIM-model hoge energieprestaties te kunnen garanderen. De driedimensionale matrix benoemt voor elke discipline de benodigde beroepscompetenties in elke fase van de levenscyclus: conceptueel ontwerp, constructief ontwerp, uitvoering/realisatie, gebruiks- en exploitatiefase (onderhoud, renovatie) en sloop.

Voor de verschillende kwalificatiemodellen zullen trainingsschema’s worden uitgewerkt en gevalideerd met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen in de deelnemende landen.

De kwalificatiemodellen zullen in EU-verband worden geüniformeerd, waarbij gestreefd wordt naar internationale erkenning. Daartoe wordt samengewerkt met CEN/BT/WG 215 “Building Information Modelling” (Standardization in the field of structured semantic life-cycle information for the built environment) en ISO/TC 59/SC 13 “Organization of information about construction works”.

 

Architecten en Engineers Werkvoorbereiders, technici bij bouwers, installateurs en onderhoudsbedrijven Eigenaren, huurders en gebouwbeheerders

BIM-kwalificatiemodellen in relatie tot energieprestaties

Workshops over BIM-implementatiestrategieën Klassikale cursussen over energieprestaties en BIM E-learning over de toepassing van BIM gedurende de levenscyclus van gebouwen Workshops over energieprestaties en vastgoedbeheer door toepassing van BIM

Professionele disciplines

BIM-modelchecker BIM-manager, BIM-coördinator, BIM-expert Gebruiker van BIM Gebruiker van BIM, BIM-gebouwbeheerder