In de afgelopen periode zijn er aan de hand van diverse leerdoelen een aantal modulen gemaakt. Deze modulen zijn bestemd (Semi)overheden, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, management, technici (uitvoering), eigenaren, huurders en facilitaire managers (voor de leerdoelen, klik hier). Voor een overzicht welke module voor u interessant is, kunt u hier klikken en de gedeelten waar naar verwezen wordt, kunt u in de desbtreffende modulen vinden die hieronder staan.

Module 0, Introductie BIM

Module 1, Adoptie van BIM

Module 2, Toepassen van informatiemanagement

Module 3, Contracteren en de toepassing gebruik van BIM

Module 4, Gebruik van BIM technologie