Technici zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het ontwerp. Zij hebben vaak de rol als uitvoerder of (leidinggevend) monteur. Daarnaast spelen technici een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is kennis noodzakelijk van aspecten omtrent een Bouwwerk Informatie Model oftewel een BIM. Door kennis te nemen van wat BIM is, BIM begrippen, welke BIM processen er van toepassing zijn en hoe BIM in te zetten is in beheer en onderhoud (assetmanagement).

Deze training biedt u deze kennis aan in de vorm van een mix van deze e-learning module.

Om aan te melden, klik hier.