Presentatie Kennissessie met BIM opleiders d.d. 14 mei

Op 14 mei is er een kennissessie met BIM opleiders geweest. De prestentatie vindt u hier.


BIM voor technici

Technici zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het ontwerp. Zij hebben vaak de rol als uitvoerder of (leidinggevend) monteur. Daarnaast spelen technici een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is kennis noodzakelijk van aspecten omtrent een Bouwwerk Informatie Model oftewel een BIM. Door kennis te nemen van wat BIM is, BIM begrippen, welke BIM processen er van toepassing zijn en hoe BIM in te zetten is in beheer en onderhoud (assetmanagement).

Deze training biedt u deze kennis aan in de vorm van een mix van deze e-learning module.

Om aan te melden, klik hier.

 


Korte praktijktraining BIM & BENG / nZEB (1 dagdeel)

NZEB oftewel BENG, gasloos en Nul op de meter. Er komt de komende tijd heel veel af op de bouw- en installatiebedrijven. Dat betekent heel veel extra engineering. BIM helpt de professional hierbij. Dankzij slimme algoritmes geeft het model meteen inzicht in de te verwachten energieprestaties en worden problemen als warmtelekken en luchtlekken meteen zichtbaar. Kom langs en laat je gratis bijpraten over hoe je bim in kunt zetten bij de realisatie van zeer energiezuinige gebouwen.

In deze korte praktijktraining introduceren we kort en krachtig principes en mogelijkheden over BIM in relatie tot BENG.

 Programma van deze training voor bouw- en installatieprofessional

  1. Welkom!
  2. Introductie BIM & BENG
  3. Strategische keuze BIM & BENG
  4. BIM voor BENG – Contracteren
  5. BIM voor BENG - Van ontwerp, realisatie naar exploitatie & beheer
  6. BIM voor BENG - Verduurzaming bestaande voorraad

We gebruiken hiertoe het volgende lesmateriaal:

a. Lesmateriaal ontwikkeld met meerdere Europese landen:
• Introductie – BIM basics
• Module 1 – Meer Return on Investment met BIM
• Module 2 – Toepassing informatie management
• Module 3 – Groen aanbesteden (green procurement) met BIM
• Module 4 – Gebruik van BIM technologie bij kwaliteitsverbetering
• Module 5 – Analyse van het BIM model voor kwaliteitsverbetering
b. ISSO Publicatie 100 t/m 107, 109
c. NTA 8800 – 2018 nl

 Inschrijven

Schrijf u nu in, er zijn slechts drie data waarop deze unieke training kosteloos kan worden gevolgd!

U kunt zich inschrijven op één van de volgende drie data:

  • 13 februari 13:30 – 16:30 uur
  • 12 maart 13:30 – 16:30 uur
  • 26 maart 13:30 – 16:30 uur

Per training zijn 15 plaatsen beschikbaar!

Aanmelden per email bij Arjan Schrauwen: a.schrauwen@isso.nl.

Meer over NET-UBIEP

Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen (Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance). Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om onderhoud, beheer en renovatie.

De betrokken EU-partners ontwikkelen kwalificatieprofielen voor verschillende disciplines in de levenscyclus van gebouwen. Daarin worden competenties beschreven op het gebied van BIM en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (ofwel BENG of NZEB-building) voor verschillende BIM-beroepsprofielen.

De ervaringen die ISSO en Balance & Result met dit project opdoen, wordt gebruikt om de cursussen verder vorm te geven en om de kwalificatieprofielen bij te punten. Deze worden daarna door ISSO beschikbaar gesteld aan bedrijven, scholen en aanbieders van bijscholing.


Modulen BIM

In de afgelopen periode zijn er aan de hand van diverse leerdoelen een aantal modulen gemaakt. Deze modulen zijn bestemd (Semi)overheden, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, management, technici (uitvoering), eigenaren, huurders en facilitaire managers (voor de leerdoelen, klik hier). Voor een overzicht welke module voor u interessant is, kunt u hier klikken en de gedeelten waar naar verwezen wordt, kunt u in de desbtreffende modulen vinden die hieronder staan.

Module 0, Introductie BIM

Module 1, Adoptie van BIM

Module 2, Toepassen van informatiemanagement

Module 3, Contracteren en de toepassing gebruik van BIM

Module 4, Gebruik van BIM technologie

 


Negen teams aan start van BIM Studenten Battle

Negen studententeams van verschillende hogescholen en universiteiten doen vanaf komende donderdag drie dagen mee aan de BIM Studenten Battle.

De studenten, vier per team, storten zich op een opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een herontwikkeling van het oude industriële gebied Rijnhaven Oost. Daar moeten woningen gebouwd gaan worden. Aan de studenten om hier een plan voor te maken en dit te gaan modelleren in een BIM-model, inclusief installaties.

Om verder te lezen, klik hier.

*bron: Installatie, d.d. 22 augustus 2018

Bijna energieneutraal gebouw (BENG)

Na een fusietraject van twee basisscholen binnen DeBasisFluvius werd het tijd voor een passende en vernieuwende huisvesting. Het bestaande gebouw waar beide scholen in gehuisvest waren voldeed niet meer aan de huidige eisen. Na een haalbaarheidsonderzoek voor renovatie is gebleken dat het gebouw ruimtelijk-functioneel, bouwkundig en energetisch niet passend is voor het vernieuwende onderwijs, waardoor er gekozen is voor nieuwbouw.

HEVO begeleidt het volledige project van de nieuwbouw van IKC De Klimboom van circa 1.850 m² bvo risicodragend.

Om verder te lezen, klik hier.

*bron: Arnhemse Koerier, d.d. 6 september 2018

Nul-op-de-meter-renovatie & BIM

In Zoetermeer worden 120 rij- en hoekwoningen gerenoveerd tot Nul-op-de-meterwoningen. BIM speelt bij dit project een belangrijke rol.

Het gaat om project Palenstein van woningcorporatie De Goede Woning. “De woningen zijn gedateerd en hadden dringend behoefte aan groot onderhoud”, zegt Machiel Peltenburg, manager Stroomversnelling bij Dura Vermeer.

NOM-renovatie

In plaats van een gangbare opknapbeurt koos De Goede Woning ervoor om  Dura Vermeer een NOM-renovatie te laten uitvoeren. Dura Vermeer is hierbij de komende 40 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud én biedt een prestatiegarantie.

Bewonerscontact

Goed contact met bewoners is erg belangrijk, vertelt Peltenburg. “De techniek van een NOM-woning heb je op een gegeven moment wel onder de knie. Maar om bewoners mee te krijgen moet je constant je best blijven doen.”

Lees meer over project Palenstein in het artikel BIM bij NOM-renovaties


Kernboodschap voor verschillende doelgroepen

Overheid

De overheid is bezig om zich klaar te stomen om het gebruik van BIM te implementeren in de dagelijkse gang van zaken. Dit is essentieel aangezien BIM een positieve bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van processen, het optimaliseren van het comfort en de veiligheid van gebouwen; en het verbeteren van de energieprestatie van de gebouwde omgeving. Deze verbeteringen bieden de markt kansen om door te ontwikkelen. Het Nederlandse team dat participeert in NET-UBIEP beoogt gratis workshops te organiseren met participanten vanuit de overheid om behoeften in kaart te brengen en deze te verwerken in het NET-UBIEP-project.

 

 Architecten, ontwerpers en adviseurs

BIM is een hot topic in de Nederlandse markt. Er zijn veel ontwikkelingen gaande en op veel plekken wordt hier al mee gewerkt. Echter is er vanuit verschillende doelgroepen nog steeds een intrinsieke behoefte om meer te bereiken door het toepassen van BIM. Bijvoorbeeld het vraagstuk hoe men BIM kan toepassen om een veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwde omgeving te realiseren en hier grotere stappen in te zetten. NET-UBIEP beoogt het organiseren van workshops om kennis te verspreiden over het gebruik van BIM om invulling te geven aan de eerder genoemde doelen. Aan de hand van deze workshops kan het NET-UBIEP team input opdoen om goede e-learning ontwikkeling zodat deze kennis nog wijder verspreid raakt en inhoudelijk aansluit op de behoeften van de marktpartijen. NET-UBIEP gebruikt als kapstok voor het ordenen van alle relevante kennis een matrix waarin BIM-profielen, doelgroepen en vaardigheden/competenties tegen elkaar worden uitgezet. Zo kan iemand altijd eenvoudig inzicht krijgen in welke vaardigheden te leren zijn die bijdragen aan een veiligere, gezonde en energiezuinige gebouwde omgeving!

 

Eigenaren, huurders, beheerders

Het gebruik van BIM in de standaard processen van eigenaren, huurders en beheerders vind nog lang niet op alle plekken plaats. Echter zijn er een hoop voordelen te behalen door de implementatie van BIM in deze processen. Zo zorgt meer (toegankelijke) informatie over een gebouw waar deze doelgroepen hun dagelijkse activiteiten voor meer kennis. Kennis over het gebouw kan gebruikt worden om betere keuzes te maken wat resulteert in het reduceren van (faal)kosten. De partners van NET-UBIEP beogen om workshops te organiseren om zo de behoeften van deze doelgroepen in kaart te brengen en te verwerken in het NET-UBIEP project. Op manier kunnen de partners van NET-UBIEP e-learning ontwikkelen die aansluit op de markt om zo veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwen te ontwikkelen en te beheren en zo meer toegevoegde waarde te kapitaliseren.

 

Financiële instellingen en ESCo’s

Veel financiële instellingen en ESCo’s hebben behoefte aan meer kennis als het gaat om verduurzamingsprojecten. Deze kennis kan hen in staat stellen om betere aannames en randvoorwaarden op te stellen waardoor risico’s in dergelijke projecten verminderd kan worden. Om deze kennis vorm te geven beoogt het team achter NET-UBIEP om interviews en enquêtes af te nemen met deze doelgroep om zo beter inzicht te krijgen in de specifieke kennisbehoefte. Vervolgens kunnen deze inzichten gebruikt worden om e-learning te ontwikkelen die aansluit op de markt om zo veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwen te ontwikkelen en te beheren en zo meer toegevoegde waarde te kapitaliseren.


De brochure van NET-UBIEP staat live!

De brochure behandelt de belangrijkste doelstellingen, de belangrijkste activiteiten van het NET-UBIEP project. Deze doelen en activiteiten geven invulling aan het vraagstuk hoe BIM kan bijdragen aan het behalen van betere energieprestatie van de gebouwde omgeving. Nieuwsgierig?

Download dan nu deze brochure!

 


Net-UBIEP gestart

NET-UBIEP

Net-UBIEP is een acroniem van Netwerk voor gebruik BIM om energieprestatie te verhogen (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). Om de professionele vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Building Information Modeling (BIM) in de gehele bouw te bevorderen is de focus van het internationale project Net-UBIEP op 3 juli 2017 officieel van start gegaan. Dit wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma, in Europa gecoördineerd door ENEA. ISSO en Balance & Result zijn Nederlandse partners.

Samenwerking

Net-UBIEP is een samenwerking van 13 partners. Deze zijn verdeeld over 7 Europese landen (Italië, Slowakije, Spanje, Litouwen, Nederland, Estland, Kroatië). Elke partner organiseert in haar eigen land seminars, cursussen, e-learning cursussen en verspreidt educatief materiaal. ISSO en Balance & Result zijn de Nederlandse partners.

Context

De bouwsector is de grootste energieverbruiker (40%) in Europa. De energiedoelen voor 2030 en 2050 vereisen meer aandacht voor de energie-efficiëntie en moeten leiden tot minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgevingEr moet rekening gehouden worden met de energiebehoefte in iedere levenscyclusfase van een gebouw. Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende overheidsopdrachten, vereist dat alle lidstaten de uitwisseling van informatie en communicatie voor aanbestedingsprocedures via elektronische middelen voeren. Dit houdt in dat BIM verplicht is. 

Doelen

In het Net-UBIEP-project ontwikkelen partners kwalificatiemodellen voor 6 BIM-beroepsprofielen die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren door toepassing van BIM. De 6 beroepsprofielen zijn: BIM-manager, BIM-model checker, BIM-coördinator, BIM-expert, BIM-gebouwbeheerder en BIM-gebruiker. BIM-kwalificatiemodellen dragen bij aan herkenning en erkenning van deze beroepsprofielen.
In het project worden 4 doelgroepen onderscheiden: regelgevende overheidsdiensten, professionals (engineers en architecten), technici (installatie-, bouw-  en onderhoudsbedrijven), huurders/gebruikers/eigenaren/gebouwbeheerders.

Het gaat om bijna energieneutrale gebouwen (NZEB = BENG) in nieuwbouw en bestaande bouw. Het gaat om de energieprestaties over de totale levenscyclus van een gebouw: ontwerp, constructief ontwerp, uitvoering, beheer, onderhoud, renovatie en uiteindelijk sloop/recycling.  

Tijdens het project worden de BIM-kwalificatiemodellen gevalideerd door de deelnemers aan de uiteenlopende opleidingsactiviteiten, zoals seminars, klassikale cursussen en e-learning. Naar verwachting zullen veel professionals deelnemen aan deze opleidingsactiviteiten: 465 overheidsdiensten, 500 architecten, 500 engineers, 1.100 technici en 465 huurders/eigenaren/gebouwbeheerders.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uniformering en standaardisering van de BIM-beroepsprofielen? Neem dan contact op met Jan Straatman door te mailen naar j.straatman@balance-result.nl of te bellen (0570-62 84 74)