Kernboodschap voor verschillende doelgroepen

Overheid

De overheid is bezig om zich klaar te stomen om het gebruik van BIM te implementeren in de dagelijkse gang van zaken. Dit is essentieel aangezien BIM een positieve bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van processen, het optimaliseren van het comfort en de veiligheid van gebouwen; en het verbeteren van de energieprestatie van de gebouwde omgeving. Deze verbeteringen bieden de markt kansen om door te ontwikkelen. Het Nederlandse team dat participeert in NET-UBIEP beoogt gratis workshops te organiseren met participanten vanuit de overheid om behoeften in kaart te brengen en deze te verwerken in het NET-UBIEP-project.

 

 Architecten, ontwerpers en adviseurs

BIM is een hot topic in de Nederlandse markt. Er zijn veel ontwikkelingen gaande en op veel plekken wordt hier al mee gewerkt. Echter is er vanuit verschillende doelgroepen nog steeds een intrinsieke behoefte om meer te bereiken door het toepassen van BIM. Bijvoorbeeld het vraagstuk hoe men BIM kan toepassen om een veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwde omgeving te realiseren en hier grotere stappen in te zetten. NET-UBIEP beoogt het organiseren van workshops om kennis te verspreiden over het gebruik van BIM om invulling te geven aan de eerder genoemde doelen. Aan de hand van deze workshops kan het NET-UBIEP team input opdoen om goede e-learning ontwikkeling zodat deze kennis nog wijder verspreid raakt en inhoudelijk aansluit op de behoeften van de marktpartijen. NET-UBIEP gebruikt als kapstok voor het ordenen van alle relevante kennis een matrix waarin BIM-profielen, doelgroepen en vaardigheden/competenties tegen elkaar worden uitgezet. Zo kan iemand altijd eenvoudig inzicht krijgen in welke vaardigheden te leren zijn die bijdragen aan een veiligere, gezonde en energiezuinige gebouwde omgeving!

 

Eigenaren, huurders, beheerders

Het gebruik van BIM in de standaard processen van eigenaren, huurders en beheerders vind nog lang niet op alle plekken plaats. Echter zijn er een hoop voordelen te behalen door de implementatie van BIM in deze processen. Zo zorgt meer (toegankelijke) informatie over een gebouw waar deze doelgroepen hun dagelijkse activiteiten voor meer kennis. Kennis over het gebouw kan gebruikt worden om betere keuzes te maken wat resulteert in het reduceren van (faal)kosten. De partners van NET-UBIEP beogen om workshops te organiseren om zo de behoeften van deze doelgroepen in kaart te brengen en te verwerken in het NET-UBIEP project. Op manier kunnen de partners van NET-UBIEP e-learning ontwikkelen die aansluit op de markt om zo veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwen te ontwikkelen en te beheren en zo meer toegevoegde waarde te kapitaliseren.

 

Financiële instellingen en ESCo’s

Veel financiële instellingen en ESCo’s hebben behoefte aan meer kennis als het gaat om verduurzamingsprojecten. Deze kennis kan hen in staat stellen om betere aannames en randvoorwaarden op te stellen waardoor risico’s in dergelijke projecten verminderd kan worden. Om deze kennis vorm te geven beoogt het team achter NET-UBIEP om interviews en enquêtes af te nemen met deze doelgroep om zo beter inzicht te krijgen in de specifieke kennisbehoefte. Vervolgens kunnen deze inzichten gebruikt worden om e-learning te ontwikkelen die aansluit op de markt om zo veiligere, gezondere en energiezuinigere gebouwen te ontwikkelen en te beheren en zo meer toegevoegde waarde te kapitaliseren.


De brochure van NET-UBIEP staat live!

De brochure behandelt de belangrijkste doelstellingen, de belangrijkste activiteiten van het NET-UBIEP project. Deze doelen en activiteiten geven invulling aan het vraagstuk hoe BIM kan bijdragen aan het behalen van betere energieprestatie van de gebouwde omgeving. Nieuwsgierig?

Download dan nu deze brochure!