8. Zagrebački energetski tjedan

U sklopu 8. Zagrebačkog energetskog tjedna Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu održat će konferenciju “BIMom do energetske učinkovitosti” na kojoj će se raspravljati o mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti u zgradama na način da se potakne i poveća korištenje BIM-a tijekom životnog ciklusa zgrade. Korištenje BIM-a omogućit će povećanje energetskih svojstava zgrada koristeći različite materijale i u procesu glavnog projekta i u procesu projekata (energetske) obnove. BIM, odnosno Modeliranje informacija o građevinama (eng. Building Information Modeling), je proces koji obuhvaća čitavi životni ciklus zgrade, od faze projektiranja, preko građenja, upravljanja, održavanja i rušenja. U svakoj od navedenih faza vrlo je važno razmatrati sve aspekte energetske učinkovitosti kako bi tijekom cijelog životnog vijeka zgrade umanjili njezine utjecaje na okoliš. Pokazalo se da je komunikacija između svih sudionika u gradnji jedan od najvećih izazova kada se promatraju zgrade gotovo nulte energije (ZG0E) te će ova radionica pokušati predstaviti BIM paradigmu kao moguće smjer za rješavanja dijela izazova vezanih uz projektiranje, gradnju i korištenje ZG0E. Također, Konferencija će predstaviti i europske projekte Net-UBIEP, BIMcert, BhENEFIT, Fit-to-nZEB, kao i praktične aspekte korištenja BIM-a u području energetske učinkovitosti.

Lokacija:  Tehnološki park, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, Zagreb

Vrijeme: 10.5.2018., 11,00 – 15,00  h

 


BIMCert

Sa zadovoljstvom najavljujemo suradnju sa projektom BIMCert, još jednim projektom iz programa Europske unije Obzor 2020. Projekt je imao početni sastanak 6. ožujka 2018 godine u kampusu Springfield fakulteta Belfast Metropolitan. BIMCert pruža jednostavan pristup obuci na svim razinama u suvremenoj građevinskoj industriji. Cilj projekta je poboljšanje BIM vještina radnika, što bi na posljetku trebalo dovesti do bolje energetske učinkovitosti, bolje održivosti zgrada, te povećanoj kvaliteti kroz čitavi lanac izgradnje.

Razvitak građevinskih vještina za suradnju prema održivoj energiji i učinkovitijim zgradama gotovo nulte energije. Pristup multidisciplinarnim vještinama koji uključuje čitav projektni lanac, životne cikluse materijala, te proizvodnju i potrošnju energije u građevinskom sektoru.


HKIG

Predstavljanje projekta Net-UBIP na 13. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji će se održati u Opatiji. Predstavljanje projekta će se održati u sklopu predavanja koje će održati Bojan Milovanović.

 


Zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

Na stručnom skupu pod nazivom Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva, održanom 22. veljače 2018 na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen projekt Net-UBIEP u sklopu predavanja Bojana Milovanovića.


Ključne poruke za različite ciljane skupine

Formulacija i širenje ključnih poruka namijenjenih specifično za pojedine ciljane skupine je ključna za uspjeh samog projekta. U nastavku se nalaze ključne poruke za pojedine ciljane skupine.

 

Javna uprava

Javna uprava treba biti spremna na prihvaćanje digitalizacije procesa gradnje, uključujući i poboljšanja koja digitalizacija donosi u pogledu energetske učinkovitosti s obzirom da energetska učinkovitost donosi značajnu novčanu uštedu i znatno poboljšanje ugodnosti života građana.

Net-UBIEP ima u cilju organiziranje radionica, grupnih diskusija i razgovora početkom 2018. godine.

Službenici javne uprave iz različitih ovlaštenih ureda biti će uključeni u definiranje zahtjeva za izdavanje jedinstvenog akta za građenje (e-dozvola) potrebnom za odobrenje digitalnog dijela projekta za zgrade javne i privatne namjene.

Nakon što se priključi projektu Net-UBIEP, Javna uprava će moći besplatno pohađati radionice koje će biti organizirane od strane voditelja projekta.

 

Inženjeri i arhitekti

Od inženjera i arhitekata se očekuje da, korištenjem BIM modela, jačaju mogućnost predviđanja potrošnje energije u zgradama, kao i mogućnost i način korištenja novih tehnologija i novih materijala, u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, te da uz optimalnu kvalitetu i što manje troškove zadovolje potrebe korisnika.

Primjena BIM-a se postepeno širi građevinskom industrijom, a nove digitalne tehnologije omogućuju sudionicima iz drugih zemalja mogućnost prijave na natječaje, te ulazak na tržište. Inženjeri i arhitekti koji prvi reagiraju i prihvate nove izazove koje BIM nosi sa sobom, steći će bitne prednosti na tržištu.

Net-UBIEP će razviti program izobrazbe za poboljšanje BIM kompetencija vezanih uz energetsku učinkovitost novih, ali i postojećih zgrada.

Stručnjaci koje čine inženjeri i arhitekti moći će se priključiti pilot inicijativama u projektu Net-UBIEP kao pridruženi partneri štoviše, biti će uključeni u definiranje zahtjeva potrebnih kako bi se poboljšala razmjena podataka tijekom životnog vijeka zgrade.

 

Instalateri i proizvođači

S obzirom da će u budućnosti tržište zahtijevati učinkovitije održavanje ugrađenih sustava, korištenje informacija sadržanih u digitalnom modelu zgrade sigurno će omogućit će bolju uslugu s nižim cijenama. To znači da se stvara potreba za upravljanjem digitalnim modelom stvarne zgrade prilikom ugradnje i održavanja proizvoda i sustava u zgrade (građevinskih, strojarskih i električarskih sustava).

Da bi bolje promicao znanje vezano uz upravljanje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti korištenjem BIM-a, Net-UBIEP će organizirati radionice. Kako bi se proširilo znanje o upotrebi BIM modela za bolje projektiranje sustava automatizacije u zgradama, te bolje održavanje zgrada u smislu energetske učinkovitosti, razvit će se odgovarajući e-tečajevi. Udruženja instalatera i proizvođača će biti uključeni u definiranje zahtjeva koje bi sami instalater i radnici trebali zadovoljiti, znanja i vještine koje bi trebali imati kako bi mogli stručno koristiti BIM tehnologije.

Smatra se da će instalateri poboljšati svoje izvođenje i kvalitetu sustava korištenjem BIM-a te će time smanjiti troškove održavanja za korisnike, ali i smanjiti troškove reklamacija te poboljšati svoju učinkovitost. Proizvođači novih proizvoda i sustava će biti spremni integrirati svoje proizvode u BIM baze podataka, projektanti će ih zatim koristiti kao „BIM objekte“, a instalateri će moći pronaći sve podatke o proizvodima, načinima ugradnje i održavanja u BIM bazama podataka.

Glavni cilj će biti podučavanje kako koristiti BIM model za prikaz zgrade, projektiranih ili ugrađenih proizvoda, sustava i opreme, te kako održavati BIM model na način da se on nadopunjava tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade sa svim potrebnim informacijama o stanju postojećih kao i novo ugrađenih proizvoda sustava i opreme.

Udruženja instalatera i proizvođača materijala, sustava, opreme i komponenti za građevinsku industriju su pozvani da se pridruže projektu Net-UBIEP kao pridruženi partneri kako bi doprinijeli definiranju potrebnih znanja i vještina te stručnih zahtjeva za „BIM korisnika“, te da sudjeluju u radionicama koje projekt organizira.

 

Vlasnici, stanari i upravitelji zgrada

Za ovu ciljanu skupinu postoji potreba shvaćanja općenite i ekonomske koristi korištenja BIM-a. BIM smanjuje cijenu upravljanja i održavanja zgrade u smislu energetske učinkovitosti, ali samo ako su vlasnici, stanari i upravitelji zgrada spremi uložiti u izradu 3D modela zgrade koji sadrži sve bitne informacije za optimizaciju upravljanja zgradom u smislu energetske učinkovitosti.

Dostupnost informacija povezanih sa ugrađivanim proizvodima, sustavima i opremom će omogućiti učinkovitiji način upravljanja dokumentacijom (veliki je problem izgubljena dokumentacija, zametnute fotografije izvedenog stanja, itd.) čime će se omogućiti točnija informacija svim zainteresiranim stranama kao i smanjenje vremena održavanja, a posljedica će biti smanjenje troškova.

Partneri Net-UBIEP projekta će organizirati radionice, grupne diskusije i razgovore na nacionalnoj razini, u svrhu definiranja potrebnih znanja i vještina te zahtjeva iz perspektive korisnika, vlasnika i/ili upravitelja zgrada. Predstavnici javnih i privatnih udruga su pozvani kako bi izrazili svoj interes za aktivnim sudjelovanje, i to na način da postanu pridruženi partneri u projektu Net-UBIEP.

Cilj radionica je osigurati dokaze o povratu uloženog kapitala uspoređujući postojeće troškove upravljanja i održavanja sa i bez korištenja BIM-a.

 

Financijske institucije i ESCO tvrtke

Kako bi bile sigurne u povrat investicije uložene u energetske obnove, financijske institucije i ESCO tvrtke moraju razumjeti da trebaju zapošljavati stručnjake koji mogu izraditi 3D model zgrade te građevinske radnike koji taj model mogu realizirati i na odgovarajući način nadopuniti sa svim informacijama koje su potrebne za optimizaciju upravljanja zgradom u smislu energetske učinkovitosti, kako bi se optimizirala potrošnja energije u zgradama uz zadržavanje udobnosti korisnika, ali i pri tome smanjili troškovi održavanja.

S ovom ciljanom grupom biti će organizirani razgovori, te će se izraditi upitnici u svrhu boljeg shvaćanja prednosti BIM-a, odnosno ovakvog pristupa koji predstavlja preokret razmišljanja u građevinskoj industriji. Pored obveza koje proizlaze iz elektroničke javne nabave, korištenjem BIM-a moguće je smanjiti troškove upravljanja i održavanja, te smanjiti rizik od gubitka uloženog kapitala, kao i rizik poslovanja. Ako se ispravno modelira, pomoću BIM-a je moguće procijeniti pravo vrijeme za intervenciju kao i njezin trošak.


Objavljena je brošura Net-UBIEP projekta

Brošura posvećena projektu sada je dostupna i na svim partnerskim jezicima.

U Brošuri su uključeni ciljevi i glavne aktivnosti koje treba projekt treba provesti, fokus na četiri glavna cilja projekta, kvalifikacijske sheme BIM-a za promicanje energetskih performansi zgrada (seminari o strategijama implementacije BIM-a, tečajevi, e-tečajevi i predavanja, seminari o unapređenju energetske učinkovitosti i upravljanja postrojenjem pomoću BIM-a), uključene stručne osobe i očekivane rezultate.

 

DOWNLOAD BROŠURA


Početni Sastanak Net-UBIEP Projekta

Projekt je započeo u sjedištu tvrtke ENEA u Rimu 3. i 4. srpnja 2017. godine

 

Net-UBIEP je započet u tvrtki ENEA (Agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj), u Rimu, 3. i 4. srpnja sa predstavnicima od strane 13 europskih partnera.

 

Projekt vodi Anna Moreno, viši istraživač u ENEA-i. Za vrijeme uvodnog sastanka Anna je izjavila: „BIM, digitalni model stvarnih i funkcionalnih karakteristika zgrade za vrijeme njenog životnog vijeka je revolucija u građevinskoj industriji: dopušta stručnjacima i instalaterima raspravu i dijeljenje različitih procesa vezanih uz projekt, upravljanje, održavanje i obnovu zgrade; smanje ukupne troškove, smanjuje loše utjecaje na okoliš, te poboljšava udobnost i sigurnost boravka u zgradama. U slučaju projekta Net-UBIEP, glavni fokus je na izobrazbi stručnjaka i radnika za projektiranje i izgradnju zgrada visoke energetske učinkovitosti, te ujedno uključiti i Javnu upravu koja još uvijek, u većini Europskih zemalja, nije uključena u proces autorizacije digitalnog modela zgrade“.

 

Konkretno, projekt će uvesti kriterije za korištenje BIM-a u energetskoj učinkovitosti, a u tome najveći doprinos imaju stručnjaci iz građevinske industrije kao što su:

  • Javna uprava koja sudjeluje u procesu autorizacije
  • Projektanti koji rade na različitima fazama životnog ciklusa zgrade
  • Građevinski radnici i instalateri
  • Vlasnici i upravitelji zgrada (javnih i privatnih)

13 partnera iz 7 europskih zemalja (Italije, Slovačke, Španjolske, Litve, Nizozemske, Estonije i Hrvatske), zajedno, ali sa različitim planovima za pojedinu zemlju, će isporučiti smjernice, seminare, tečajeve, e-tečajeve i materijale za izobrazbu radnika, kako bi raširile BIM u Europi u cilju poboljšanja energetskih svojstava zgrade.