Radionica 15.1. - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

15.1.2019. godine održana je radionica za djelatnike Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o projektu Net-UBIEP! Radionica je imala odličan feedback s dosta diskusije oko mogućnosti uvođenja BIM-a u hrvatsku regulativu... Djelatnici MGiPU su upoznati sa svim aspektima BIM-a, BIM procesima i prednostima korištenja BIM-a u području energetske učinkovitosti.


Poziv na radionicu!

Pozivamo Vas na radionicu "BIM za djelatnike javne uprave i vlasnike (upravitelje zgradama)" koja se održava na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 11.12.2018. od 9:00 do 16:15. Radionica je namijenjena djelatnicima javne uprave i vlasnicima/upraviteljima zgradama, a teme će biti vezane isključivo na BIM i njegovu primjenu. Radionica je koncipirana na način da se sastoji od uvodnoga dijela, 6 modula te demonstracije rada u OpenBIM alatima. Sudjelovanje na radionici je BESPLATNO. Obrazac za prijavu na radionicu i cjelokupni program su dostupni preko sljedećih poveznica:

Radionica pokriva sadržaj Informativnih materijala za vlasnike/upravitelje zgradama.

 


Objavljeni informativni materijali

U suradnji sa svim partnerima na projektu završeni su informativni materijali za vlasnike/upravitelje zgradama i za djelatnike javne uprave. Dokumente je moguće u cijelosti pročitati klikom na sljedeće linkove:

Ključno je da vlasnici odnosno upravitelji zgradama steknu odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine i autonomiju u odlučivanju) kako bi mogli držati BIM proces pod kontrolom, s obzirom da je ključno da ispravno definiraju što žele od BIM modela da bi u konačnici on ostvario očekivanja te da bi zgrada koja se prema njemu izgradi i održava ispunila očekivanja.

Za vlasnike zgrada koji nisu tehničke struke, često je vrlo teško razumjeti važnost smanjenja potrošnje energije, ali im je lakše razmišljati o smanjenju troškova korištenja zgrade, odnosno povećanju ugodnosti života u zgradi. Zbog toga je energetsku obnovu zgrada, odnosno gradnju novih zgrada gotovo nulte energije potrebno promatrati ne kroz smanjenje
potrošnje energije već kroz prizmu smanjenja troškova života u zgradama te povećanje ugodnosti života u zgradama u smislu odgovarajuće temperature, relativne vlažnosti i razine CO2 u zgradi. Za same korisnike, potrebno je ostvariti odgovarajuću komunikaciju i podizanje razine svijesti koji bi pomogli da korisnici postanu radoznali i željni dodatnih saznanja o BIM –u te mogućnostima koje on nudi.

Djelatnici javne uprave trebaju proći kroz sveukupno osam faza učenja kako bi se ostvarila potpuna integracija BIM procesa u njihove procedure izdavanja potrebnih e-dozvola.

Većina djelatnika javne uprave nije spremno za „digitalnu revoluciju“ i uvođenje BIM procesa u graditeljstvu te zbog toga trebaju steći odgovarajuće kompetencije (znanja, vještine, odgovornosti i autonomiju) za uspostavu i upravljanje digitalnim okolišem potrebnim za izdavanje e-dozvola koje su potrebne za projektiranje, građenje, početak korištenja, održavanje i uklanjanje postojećih zgrada.

Većina instalatera i obrtnika je potencijalno spremna za „digitalnu revoluciju“ zbog toga što već koriste svoje pametne mobilne uređaje ili tablete, ali se problem javlja zbog nepoznavanja BIM nazivlja, te nisu svjesni važnosti pravilnog upravljanja informacijama tijekom procesa građenja, informacija koje su ključne za upravljanje zgradom tijekom korištenja. Općenito, instalateri (obrtnici) neće trebati biti opremljeni posebnim i skupim softverima već će trebati koristiti otvorena BIM rješenja i alate (softvere) kako bi mogli vizualizirati BIM model zgrade i imati pristup informacijama u modelu u skladu sa svojim zadaćama, te dati povratne informacije projektantima i korisnicima zgrade vezane uz promjene tijekom ugradnje proizvoda i sustava koji su bitni za održavanje zgrade i njezinu energetsku učinkovitost.

Ukoliko se usredotočimo isključivo na aspekte energetske učinkovitosti, inženjeri i arhitekti trebaju biti spremni za gradnju zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly zero energy building) kako u smislu novogradnje tako i u smislu energetske obnove postojećih zgrada do nZEB razine. Kako bi se uspjeli ostvariti zacrtani ciljevi, inženjeri i arhitekti trebaju slijediti nacionalnu regulative, ali i promijeniti svoja razmišljanja u smislu da se projektira i gradi tako da je važno što se ostvari kao konačni rezultat. To znači da oni trebaju od početnih koraka razmatrati zahtjeve naručitelja u smislu energetske učinkovitosti te ugodnosti zgrade tijekom njezinog korištenja. Istovremeno, inženjeri i arhitekti trebaju ostvariti zahtjeve za održavanjem te pružiti sve informacije potrebne na kraju životnog ciklusa građevine ili dijela građevine kako bi se ona s minimalnim troškom i potrošnjom energije prenamijenila, obnovila, uklonila ili reciklirala.


Objavljena karta kompetencija za BIM i energetsku učinkovitost

Završena je izrada karte kompetencija koje radnici, stručnjaci i javna uprava moraju posjedovati kako bi se ostvarilo učinkovito korištenje BIM-a u svim fazama životnog vijeka zgrade. Karta kompetencija je usklađena i s rezultatima drugih Europskih projekata koji su tijekom posljednjih nekoliko godina radili na razvoju načina definiranja kompetencija u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. Doprinos projekta Net-UBIEP je usklađivanje potrebnih kompetencija vezanih uz energetsku učinkovitost s kompetencijama pojedinih BIM profila.

Zainteresirani mogu detaljnije proučiti kartu kompetencija klikom na link.


Nacrt standardnih shema izobrazbe

"Nacrt standardnih shema izobrazbe" pruža pregled procesa kojim se priznavanja kompetencija u pojedinim državama koje sudjeluju u projektu. Namjena ovog dokumenta je potpisivanje memoranduma o razumijevanju između država sudionica na kraju projekta, te međusobno priznavanje BIM kompetencija u pogledu primjene BIM-a za energetsku učinkovitost zgrada.

Zainteresirani mogu detaljnije proučiti dokument klikom na link.


Izvještaj o postojećim CEN normama i opseg standardizacije

Izvještaj o postojećim CEN standardima i opsegu standardizacije daje pregled normi korištenih u svijetu i opisuje način predlaganja, raspravljanja i odobravanja norme od strane svih glavnih dionika. Norma, u biti, mora zadovoljiti zahtjeve krajnjih korisnika i ne može uzrokovati nikakve prepreke na tržištu. Međunarodna neprofitna organizacija, BuildingSMART, kontinuirano razvija norme prema potrebama dionika. ISO i CEN tehnički odbori su se složili o međusobnom radu na razvoju BIM standarda počevši od već razvijenih normi od strane organizacije BuildingSMART. Nekoliko partnera na projektu Net-UBIEP je dosta aktivno na tehničkim odborima i daju kontinuirane izvještaje o napretku i ostvarenim rezultatima koji su do sada postignuti. Zainteresirani mogu provjeriti cijeli dokument klikom na link.

 


Objavljen izvještaj o ulozi ciljanih skupina

Drugi izvještaj pod nazivom “Izvještaj o ulozi ciljanih skupina u životnom vijeku zgrade i njihova uloga u implementaciji nZEB-a” se fokusirao na ulogu ciljanih skupina i njihovih vještina u implementaciji nZEB standarda. Tu skupinu čine: Javna Uprava, Stručnjaci (inženjeri i stručnjaci), Tehničari i Instalateri, te Stanari/Vlasnici/Predstavnici stanara.

Izvještaj se može u cijelosti pročitati klikom na link.


Objavljen Prvi izvještaj projekta Net-UBIEP

Prvi izvještaj pod nazivom "Izvještaj o postojećim BIM stručnim profilima" ima za fokus harmonizaciju postojećih BIM profila prema EKO-u (Europski Kvalifikacijski Okvir) u 7 država koje sudjeluju na projektu. Svaka država je točno definirala i harmonizirala svoje BIM profile prikupljanjem informacija o EKO razinama, radnom okruženju,te zadacima i kompetencijama potrebnim za: BIM Menadžera, BIM Koordinatora, BIM Stručnjaka, BIM Korisnika, BIM Evaluatora, BIM Upravitelja Zgrada. Različite faze životnog vijeka zgrade, i u slučaju različitih pristupa pojedine države, bi trebale pratiti RIBA plan kojeg je razvila udruga arhitekata i inženjera u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izvještaj se može u cijelosti pročitati klikom na link.


BIMom do energetske učinkovitosti - energetska obnova zgrada i nZEB

GREEN TALKS se održava 10. svibnja 2018. u ZAGREBU od 09.00 do 17.00 sati, Tehnološki park, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, Zagreb, a NAMIJENJEN je većinom za ARHITEKTE, PROJEKTANTE i INŽENJERE GRAĐEVINARSTVA te ostalu zainteresiranu javnost i građanstvo. GREEN TALK je BESPLATAN za sve sudionike (uz PRIJAVU).

NA GREEN TALKS saznajte:

1.  Što je nZEB, kada počinje obveza, kako projektirati i izvoditi nZEB?
2.  Energetske obnove zgrada, financiranje i provedba?
3. Koji su primjeri rješenja i tehnologija za primjenu u nZEB i  energetskim obnovama?
4. Na koji način je moguće koristiti BIM za poboljšanje energetske učinkovitosti tijekom planiranja, izvođenja radova i korištenja zgrada te energetske obnove, koji je potencijal ali i nedostaci korištenja BIM-a”?

U prvom dijelu programa će predstavnici ispred važnih institucija, održati prezentacije kojima će obuhvatiti sljedeće teme: nZEB, energetska obnova zgrada kroz EU fondove, praktična iskustva u provedbi projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, programi sufinanciranja energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru.Također, ispred Građevinskog fakulteta biti će održana prezentacija koja će predstaviti projekt Fit-to-nZEB.

U drugom dijelu programa, održat će se okrugli stol na temu: "nZEB i obnova zgrada"te će predstavnici tvrtki članova HSZGa održati stručne i edukativne prezentacije.

U trećem dijelu programapod nazivom: „BIMom do energetske učinkovitosti“, bit će predstavljeni projekti: Net-UBIEP, BIMcert, BhENEFIT, te će biti održana prezentacija na temu: "Istraživanje i razvoj e-burze energetske obnove u zgradarstvu i industriji". Stručne prezentacije održati će Iva Kovačić i Gianmarco Ćurčić Baldini.

GREEN TALKS podržavaju grad Zagreb, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Hrvatska udruga energetskih certifikatora, Društvo arhitekata Zagreb, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Udruga upravitelj te Hrvatska komora arhitekata.

Poduzeća koja sudjeluju na GREEN TALKS-u sa edukativnim i promotivnim prezentacijama su: Velux Hrvatska d.o.o., Fibran Nord d.o.o., Tece d.o.o., Gealan d.o.o., Daikin Hrvatska d.o.o., Knauf Insulation d.o.o. i Firestone.

PRIJAVNICA & PROGRAM

ORGANIZATORI:

PARTNERI:

GREEN SPONZORI:

MEDIJSKI PARTNERI: