Poštovana/Poštovani,

Otvorena je BESPLATNA platforma za e-učenje projekta Net-UBIEP koja bi trebala svima Vama koji ste zainteresirani pomoći u stjecanju i poboljšavanju Vaših BIM vještina.

Platforma se sastoji od videa koji prate informativne materijale i prezentacije održane na radionicama, a te iste prezentacije su također dostupne u PDF formatu.

Teme koje pokriva e-učenje su sljedeće:

 1. Uvodno o projektu Net-UBIEP
 2. Informativni materijali
 3. Osnovna BIM znanja i vještine (Uvodni modul)
 4. Difuzija BIM-a (Modul 1)
 5. Primjena BIM-a za upravljanje podacima (Modul 2)
 6. Primjena BIM-a za upravljanje nabavom (Modul 3)
 7. Korištenje BIM tehnologije i analiza BIM modela (Moduli 4 i 5)
 8. Demonstracija rada s OpenBIM alatima
 9. Dodatne materijale
 10. Provjeru znanja o BIM-u.

Prvih sedam cjelina također sadrži par kratkih pitanja za provjeru Vašeg znanja. Deseta cjelina sadrži par igara u obliku križaljki, sudokua i vješala kako bi proces učenja bio zanimljiviji. U 2. cjelini je dan i BIM rječnik u kojem se mogu provjeriti svi nejasni pojmovi na koje možete naići.

REGISTRACIJA/PRIJAVA U SUSTAV:

STVARANJE NOVOG KORISNIČKOG RAČUNA

Svi Vi koji ste zainteresirani, lokalni račun možete stvoriti na sljedeći naćin:

 1. Odite na sustav MoD klikom na POVEZNICU.
 2. Kliknite na gumb “Stvori novi korisnički račun“.
 3. Ispunite kratki obrazac kako bi stvorili novi korisnički račun.
 4. Klikom na poveznicu u e-pošti aktivirajte novostvoreni račun.
 5. Prijavite se na naš sustav za e-učenje prateći upute dane u nastavku.
 6. Uživajte u platformi!

PRIJAVA NA SUSTAV ZA E-UČENJE PROJEKTA Net-UBIEP

Molimo Vas da prilikom PRIJAVE u sustav za e-učenje koristite jednu od sljedećih lozinki (ovisno o tome iz kojeg područja dolazite):

 1. Net-UBIEP Uprava” za DJELATNIKE JAVNE UPRAVE
 2. Net-UBIEP Instalateri” za INSTALATERE (OBRTNIKE)
 3. Net-UBIEP Vlasnici” za VLASNIKE/UPRAVITELJE ZGRADAMA
 4. Net-UBIEP Profesionalci” za PROFESIONALCE (STRUČNJAKE).

Nakon izvršene PRIJAVE možete koristiti sve materijale koji se nalaze u sustavu.

NAPOMENA: Polaznici prijavljeni u sustav za e-učenje mogu biti sigurni da se njihovi osobni podaci (ime, prezime i e-pošta) koriste u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u svrhu vođenja evidencije i publiciranje rezultata projekta Net-UBIEP.

Puno zabave i novostječenog znanja želi Vam tim projekta Net-UBIEP!