U sklopu 8. Zagrebačkog energetskog tjedna Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu održat će konferenciju “BIMom do energetske učinkovitosti” na kojoj će se raspravljati o mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti u zgradama na način da se potakne i poveća korištenje BIM-a tijekom životnog ciklusa zgrade. Korištenje BIM-a omogućit će povećanje energetskih svojstava zgrada koristeći različite materijale i u procesu glavnog projekta i u procesu projekata (energetske) obnove. BIM, odnosno Modeliranje informacija o građevinama (eng. Building Information Modeling), je proces koji obuhvaća čitavi životni ciklus zgrade, od faze projektiranja, preko građenja, upravljanja, održavanja i rušenja. U svakoj od navedenih faza vrlo je važno razmatrati sve aspekte energetske učinkovitosti kako bi tijekom cijelog životnog vijeka zgrade umanjili njezine utjecaje na okoliš. Pokazalo se da je komunikacija između svih sudionika u gradnji jedan od najvećih izazova kada se promatraju zgrade gotovo nulte energije (ZG0E) te će ova radionica pokušati predstaviti BIM paradigmu kao moguće smjer za rješavanja dijela izazova vezanih uz projektiranje, gradnju i korištenje ZG0E. Također, Konferencija će predstaviti i europske projekte Net-UBIEP, BIMcert, BhENEFIT, Fit-to-nZEB, kao i praktične aspekte korištenja BIM-a u području energetske učinkovitosti.

Lokacija:  Tehnološki park, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, Zagreb

Vrijeme: 10.5.2018., 11,00 – 15,00  h