Cilj projekta Net-UBIEP je povećanje energetske učinkovitosti zgrada na način da se proširi i ustali korištenje BIM-a tijekom životnog vijeka zgrade. Korištenje BIM-a omogućit će povećanje energetskih svojstava zgrada koristeći različite materijale i u procesu glavnog projekta i u procesu projekata (energetske) obnove.

BIM, odnosno Modeliranje građevinskih informacija (eng. Building Information Modeling), je proces koji obuhvaća čitavi životni ciklus zgrade, od faze projektiranja, preko građenja, upravljanja, održavanja i na poslijetku rušenja. U svakoj od navedenih faza vrlo je važno razmatrati sve aspekte energetske učinkovitosti kako bi tijekom cijelog životnog vijeka zgrade umanjio njen utjecaj na okoliš.

Zašto Net- UBIEP?

Kako bi se postigao glavni cilj projekta Net-UBIEP, važno je da su tijekom cijelog životnog vijeka zgrade svi stručnjaci i instalateri koji pridonose energetskoj učinkovitosti zgrade na bilo koji način budu svjesni svoje uloge u prikupljanju, upravljanju i pohrani informacija.

Svaki instalater, djelatnik javne uprave i stručnjak (inženjer i arhitekti) treba razumjeti koja informacija, kojom oni sami upravljaju, može poslužiti drugim sudionicima u različitim fazama životnog vijeka zgrade, što podrazumijeva period puno dulji od trajanja računala koje je proizvelo informaciju. Zbog toga je važno da sve različite ciljane skupine koriste isti jezik, isti rječnik i istu strukturu pohrane podataka. Projekt Net-UBIEP zahvatit će sve navedene ciljane skupine motivirajući ih na implementaciju BIM-a za dobrobit svih dionika.

Glavne aktivnosti

Partneri će u početku identificirati stručne profile uključene u realizaciju  Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) (eng. Nearly Zero Energy Buildings) u građevinskoj industriji te će za sve BIM profile definirati BIM kompetencije.

Očekivani rezultati

Definiranje BIM kvalifikacijskih modela kako bi se prevladale praznine u građevinskoj industriji vezane uz kompetencije u energetsku učinkovitosti. Svaki BIM kvalifikacijski model sastojat će se od BIM edukacijskog sustava i BIM kvalifikacijskog i/ili certifikacijskog sustava.

Projekt Net-UBIEP povećat će kompetencije vezane uz energetsku učinkovitost u najmanje 6 stručnih profila: BIM evaluator, BIM upravitelj zgrada, BIM menadžer, BIM koordinator, BIM stručnjak i BIM korisnik. Kroz provedbu projekta, oko 1000 BIM evaluatora i BIM upravitelja zgrada unaprijedit će svoje kompetencije vezane uz energetsku učinkovitost  (1000 BIM menadžera, BIM koordinatora i BIM stručnjaka moći će primijeniti BIM u ispunjavanju zahtjeva energetske učinkovitosti, 1100 BIM korisnika znat će čitati BIM modele vezane uz energetsku učinkovitost).