D3.2 Kvalifikacijske sheme i certifikacija kompetencija za BIM Professional profile

  • Ova shema KVALIFIKACIJE I CERTIFIKACIJE služi za definiranje minimalnih zahtjeva za ovjeru kompetencija stručnog profila BIM MANAGER (ili ekvivalentno), BIM COORDINATOR (ili ekvivalentno), BIM EXPERT-SPECIALIST (ili ekvivalentno), BIM MODEL EVALUATOR (ili ekvivalentno), BIM USER (ili ekvivalentno).

D5.4 Kvalifikacijske i certifikacijske sheme za BIM

  • Ovaj dokument ima svrhu definirati minimalne zahtjeve za potvrdu kompetencija stručnog profila. Sadrži zahtjeve koje BIM profili moraju imati nakon procesa obuke. Shema certifikacije za BIM profesionalne profile prevest će se u nacrt norme prema CEN-ovom vodiču br. 14 „Zajedničke smjernice o politici za rješavanje normizacije o kvalifikacijama profesija i osoblja“. Izrađeni dokument bit će proslijeđen CEN-u i / ili ISO tehničkom odboru koji se bavi pitanjima BIM-a i BIM profesionalnim profilima radi uključivanja zahtjeva u pogledu energetske učinkovitosti. Standardizaciju BIM profesionalne sheme certificiranja koristit će O.D.C. 17024 UNI EN.