Obzor 2020 Radni program 2016-2017 za energetsku učinkovitost (Work Programme 2016-2017) službeno je prihvaćen 13. listopada 2015. Ukupan budžet za poziv za energetsku učinkovitost približno iznosi 194 milijuna EUR za 2016. i 2017. godinu. Obzor 2020 poziv za energetsku učinkovitost pruža potporu inovacijama kroz:

  • Istraživanja i demonstriranje niza energetski učinkovitijih tehnologija i rješenja
  • Mjere zauzimanja tržišta kako bi otklonili tržišne i upravljačke barijere adresirajući  pitanja financiranja, regulatornog okvira i unaprjeđenja vještina i znanja.

I fokusira se na 5 područja:

U polju energije, Obzor 2020 energetski izazovi je kreiran da pruži potporu tranziciji prema sigurnom, čistom i efikasnom energetskom sistemu Europe, a radni program 2016-2017 za “sigurnu, čistu i učinkovitu energiju” je razdvojen na četiri glavna područja: Energetska učinkovitost, Konkurentna nisko-ugljična energija, pametni gradovi i zajednice i instrumenti za MSP (malo i srednje poduzetništvo).

Link na stranicu

Područje Energetske učinkovitosti, dio Obzora 2020 izazova “sigurne, čiste i učinkovite energije” administrirano je od izvršne agencije Europske Komisije za malo i srednje poduzetništvo (EASME).