Brošura posvećena projektu sada je dostupna i na svim partnerskim jezicima.

U Brošuri su uključeni ciljevi i glavne aktivnosti koje treba projekt treba provesti, fokus na četiri glavna cilja projekta, kvalifikacijske sheme BIM-a za promicanje energetskih performansi zgrada (seminari o strategijama implementacije BIM-a, tečajevi, e-tečajevi i predavanja, seminari o unapređenju energetske učinkovitosti i upravljanja postrojenjem pomoću BIM-a), uključene stručne osobe i očekivane rezultate.

 

DOWNLOAD BROŠURA