Predstavljanje projekta Net-UBIP na 13. Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva koji će se održati u Opatiji. Predstavljanje projekta će se održati u sklopu predavanja koje će održati Bojan Milovanović.