Četiri ciljne skupine već su odabrane u skladu s njihovom ulogom u sadašnjim procesima gradnje, a one su: Javna uprava, stručnjaci/profesionalci (inženjeri/arhitekti), tehničari i instalateri (obrtnici), vlasnici/upravitelji zgradama.

Partneri projekta će razraditi trodimenzionalnu matricu za identifikaciju kompetencija potrebnih za svaku ciljnu skupinu kako bi se osiguralo najveću moguću energetsku učinkovitost upotrebom BIM modela. Trodimenzionalna matrica naznačit će potrebne kompetencije za svaku fazu životnog ciklusa zgrade: idejni projekt, glavni projekt, dostava BIM modela investitoru, održavanje, adaptacija i eventualno rušenje.

BIM edukacijski sustav bit će razrađen i validiran od strane predstavnika različitih ciljnih skupina u svakoj od sedam država sudionica.

Standardizacija sustava BIM kvalifikacijskih modela provodi se kroz CEN/BT/WG 215 “Modeliranje informacija o građevinama (BIM)” koji blisko surađuje s ISO/TC 59/SC 13 – Organizacija informacija o građevinskim radovima, kako bi se osigurala prepoznatljivost BIM profesionalnih profila na međunarodnom nivou.