Formulacija i širenje ključnih poruka namijenjenih specifično za pojedine ciljane skupine je ključna za uspjeh samog projekta. U nastavku se nalaze ključne poruke za pojedine ciljane skupine.

 

Javna uprava

Javna uprava treba biti spremna na prihvaćanje digitalizacije procesa gradnje, uključujući i poboljšanja koja digitalizacija donosi u pogledu energetske učinkovitosti s obzirom da energetska učinkovitost donosi značajnu novčanu uštedu i znatno poboljšanje ugodnosti života građana.

Net-UBIEP ima u cilju organiziranje radionica, grupnih diskusija i razgovora početkom 2018. godine.

Službenici javne uprave iz različitih ovlaštenih ureda biti će uključeni u definiranje zahtjeva za izdavanje jedinstvenog akta za građenje (e-dozvola) potrebnom za odobrenje digitalnog dijela projekta za zgrade javne i privatne namjene.

Nakon što se priključi projektu Net-UBIEP, Javna uprava će moći besplatno pohađati radionice koje će biti organizirane od strane voditelja projekta.

 

Inženjeri i arhitekti

Od inženjera i arhitekata se očekuje da, korištenjem BIM modela, jačaju mogućnost predviđanja potrošnje energije u zgradama, kao i mogućnost i način korištenja novih tehnologija i novih materijala, u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, te da uz optimalnu kvalitetu i što manje troškove zadovolje potrebe korisnika.

Primjena BIM-a se postepeno širi građevinskom industrijom, a nove digitalne tehnologije omogućuju sudionicima iz drugih zemalja mogućnost prijave na natječaje, te ulazak na tržište. Inženjeri i arhitekti koji prvi reagiraju i prihvate nove izazove koje BIM nosi sa sobom, steći će bitne prednosti na tržištu.

Net-UBIEP će razviti program izobrazbe za poboljšanje BIM kompetencija vezanih uz energetsku učinkovitost novih, ali i postojećih zgrada.

Stručnjaci koje čine inženjeri i arhitekti moći će se priključiti pilot inicijativama u projektu Net-UBIEP kao pridruženi partneri štoviše, biti će uključeni u definiranje zahtjeva potrebnih kako bi se poboljšala razmjena podataka tijekom životnog vijeka zgrade.

 

Instalateri i proizvođači

S obzirom da će u budućnosti tržište zahtijevati učinkovitije održavanje ugrađenih sustava, korištenje informacija sadržanih u digitalnom modelu zgrade sigurno će omogućit će bolju uslugu s nižim cijenama. To znači da se stvara potreba za upravljanjem digitalnim modelom stvarne zgrade prilikom ugradnje i održavanja proizvoda i sustava u zgrade (građevinskih, strojarskih i električarskih sustava).

Da bi bolje promicao znanje vezano uz upravljanje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti korištenjem BIM-a, Net-UBIEP će organizirati radionice. Kako bi se proširilo znanje o upotrebi BIM modela za bolje projektiranje sustava automatizacije u zgradama, te bolje održavanje zgrada u smislu energetske učinkovitosti, razvit će se odgovarajući e-tečajevi. Udruženja instalatera i proizvođača će biti uključeni u definiranje zahtjeva koje bi sami instalater i radnici trebali zadovoljiti, znanja i vještine koje bi trebali imati kako bi mogli stručno koristiti BIM tehnologije.

Smatra se da će instalateri poboljšati svoje izvođenje i kvalitetu sustava korištenjem BIM-a te će time smanjiti troškove održavanja za korisnike, ali i smanjiti troškove reklamacija te poboljšati svoju učinkovitost. Proizvođači novih proizvoda i sustava će biti spremni integrirati svoje proizvode u BIM baze podataka, projektanti će ih zatim koristiti kao „BIM objekte“, a instalateri će moći pronaći sve podatke o proizvodima, načinima ugradnje i održavanja u BIM bazama podataka.

Glavni cilj će biti podučavanje kako koristiti BIM model za prikaz zgrade, projektiranih ili ugrađenih proizvoda, sustava i opreme, te kako održavati BIM model na način da se on nadopunjava tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade sa svim potrebnim informacijama o stanju postojećih kao i novo ugrađenih proizvoda sustava i opreme.

Udruženja instalatera i proizvođača materijala, sustava, opreme i komponenti za građevinsku industriju su pozvani da se pridruže projektu Net-UBIEP kao pridruženi partneri kako bi doprinijeli definiranju potrebnih znanja i vještina te stručnih zahtjeva za „BIM korisnika“, te da sudjeluju u radionicama koje projekt organizira.

 

Vlasnici, stanari i upravitelji zgrada

Za ovu ciljanu skupinu postoji potreba shvaćanja općenite i ekonomske koristi korištenja BIM-a. BIM smanjuje cijenu upravljanja i održavanja zgrade u smislu energetske učinkovitosti, ali samo ako su vlasnici, stanari i upravitelji zgrada spremi uložiti u izradu 3D modela zgrade koji sadrži sve bitne informacije za optimizaciju upravljanja zgradom u smislu energetske učinkovitosti.

Dostupnost informacija povezanih sa ugrađivanim proizvodima, sustavima i opremom će omogućiti učinkovitiji način upravljanja dokumentacijom (veliki je problem izgubljena dokumentacija, zametnute fotografije izvedenog stanja, itd.) čime će se omogućiti točnija informacija svim zainteresiranim stranama kao i smanjenje vremena održavanja, a posljedica će biti smanjenje troškova.

Partneri Net-UBIEP projekta će organizirati radionice, grupne diskusije i razgovore na nacionalnoj razini, u svrhu definiranja potrebnih znanja i vještina te zahtjeva iz perspektive korisnika, vlasnika i/ili upravitelja zgrada. Predstavnici javnih i privatnih udruga su pozvani kako bi izrazili svoj interes za aktivnim sudjelovanje, i to na način da postanu pridruženi partneri u projektu Net-UBIEP.

Cilj radionica je osigurati dokaze o povratu uloženog kapitala uspoređujući postojeće troškove upravljanja i održavanja sa i bez korištenja BIM-a.

 

Financijske institucije i ESCO tvrtke

Kako bi bile sigurne u povrat investicije uložene u energetske obnove, financijske institucije i ESCO tvrtke moraju razumjeti da trebaju zapošljavati stručnjake koji mogu izraditi 3D model zgrade te građevinske radnike koji taj model mogu realizirati i na odgovarajući način nadopuniti sa svim informacijama koje su potrebne za optimizaciju upravljanja zgradom u smislu energetske učinkovitosti, kako bi se optimizirala potrošnja energije u zgradama uz zadržavanje udobnosti korisnika, ali i pri tome smanjili troškovi održavanja.

S ovom ciljanom grupom biti će organizirani razgovori, te će se izraditi upitnici u svrhu boljeg shvaćanja prednosti BIM-a, odnosno ovakvog pristupa koji predstavlja preokret razmišljanja u građevinskoj industriji. Pored obveza koje proizlaze iz elektroničke javne nabave, korištenjem BIM-a moguće je smanjiti troškove upravljanja i održavanja, te smanjiti rizik od gubitka uloženog kapitala, kao i rizik poslovanja. Ako se ispravno modelira, pomoću BIM-a je moguće procijeniti pravo vrijeme za intervenciju kao i njezin trošak.