Keturios tikslinės grupės buvo pasirinktos pagal jų vaidmenį esamuose statybos procesuose. Tai viešojo administravimo subjektai, specialistai (inžinieriai/architektai), techninis personalas (montuotojai/prižiūrėtojai), pastatų naudotojai/valdytojai/pastatus administruojančios įmonės.

Projekto partneriai apibrėš trimatę matricą, kuri leis nustatyti kompetencijas, reikalingas kiekvienai tikslinei grupei, kad užtikrintų didžiausią energijos suvartojimo rodiklių pagerėjimą naudojant BIM modelį kiekviename statybos projekto etape ir visose pastato gyvavimo ciklo stadijose.

Bus išplėtotos ir patvirtintos BIM mokymo schemos dalyvaujant skirtingų tikslinių grupių atstovams kiekvienoje iš septynių projekte dalyvaujančių šalių.

Projekto partneriai standartizuos BIM kvalifikacijos modelių schemas BIM profesinių aprašų patvirtinimui nacionaliniu lygiu remiantis CEN/BT/WG 215 Building Information Modelling (BIM)” ir ISO/TC 59/SC 13 – Organization of information about construction works.