Savez projekata BIMcertBIMplementNet-UBIEP i BIMEET

 

“Smanjenje ugljičnog otiska energetske potrošnje zgrada – cjelina je više od zbroja dijelova!”

 

Četiri BIM projekta: BIMCert, BIMplement, Net-UBIEP i BIMEET surađuju pod nazivom BIMalliance kako bi istražili područja uzajamne koristi i prilika i kako bi smanjili energetski otisak zgrade.

  • Glavni fokusi Saveza
  1. Energetski ciljevi, ušteda energije – prezentacija na Zagrebačkom energetskom tjednu
  2. Širenje projekta i komunikacija
  3. Akreditacija i certifikacija – korištenje baza podataka
  4. Korištenje stečenih rezultata
  5. Buduće mogućnosti suradnje

  1. Energetski ciljevi, ušteda energije: određivanje položaja BIM-a u strateškim planovima Europske unije nakon 2020. godine. Ispitivanje područja koordinacije i podrške inicijativama, istraživanja i inovacije, te pronalaženje potencijalnih izvora financiranja inicijativa.
  2. Širenje projekta i komunikacija: uspostavljanje zajedničke platforme za komunikaciju i suradnju četiri projekta (npr. povezivanje web-stranica projekata, razmjena informacija o zajedničkom radu Saveza, organiziranje zajedničkih događaja itd.) kako bi se omogućilo bolje informiranje i proširilo sudjelovanje dionika projekata.
  3. Akreditacija i certifikacija – korištenje baza podataka: pokretanje zajedničke paneuropske sheme certificiranja vještina vezanih uz BIM i energetsku učinkovitost u AEC industriji.
  4. Korištenje stečenih rezultata: priprema i širenje anketa putem zajedničke platforme / ujedinjenih web-stranica radi procjene napretka razine zrelosti BIM-a te prihvaćanja BIM-a. Cilj Saveza je i razvijanje zajedničkog izvješća sa smjernicama za buduću upotrebu.